Geçici teminatlar iade edilecek

İlgili maddede, "İdare, iptal nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Yarışmanın iptali halinde, bu durum bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir. İptal kararından itibaren 15 gün içinde geçici teminatlar iade edilir. İstekliler yarışmanın iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar" deniliyor.

BİZE ULAŞIN