Geçici teminatlar iade edilecek

Cumartesi 21.11.2009
ABONE OL
İlgili maddede, "İdare, iptal nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Yarışmanın iptali halinde, bu durum bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir. İptal kararından itibaren 15 gün içinde geçici teminatlar iade edilir. İstekliler yarışmanın iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar" deniliyor.