Spor kulüplerinin tecil faizi de düştü

Pazar 22.11.2009
ABONE OL
Amme alacaklarına yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı yüzde 19'a, süresi içinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için yüzde 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı ise yüzde 1,95'e indirildi. Spor kulüplerinin tecil edilen ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlarına yüzde 4 uygulanan yıllık tecil faizi oranı, tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarları için yıllık yüzde 3,167 olacak.