Vergi rekabetinde Avrupa önde

Cumartesi 28.11.2009
ABONE OL
KPMG Türkiye'nin Uluslararası Kurumlar Vergilemesi Bölüm Başkanı Abdulkadir Kahraman ise, Türkiye'nin uluslararası vergi rekabetinde 2006'da kurumlar vergisi oranında yapılan indirimle birlikte Avrupa ortalaması olan yüzde 23.2'den daha iyi bir orana sahip olduğunu söyledi. Kahraman, "Ekonomik kriz nedeniyle daha fazla indirim oranı beklenmemekte, fakat Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan kayıt dışılıkla mücadele planı ile vergi tabanının genişletilmesi ile daha fazla vergi gelirinin elde edilmesi beklenmektedir. İlaveten uluslararası eğilimlere paralel olarak kendi vergi tabanını genişletmek için mevcut veya yürürlüğe girecek Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları'nda yer alan 'Bilgi Değişimi' maddelerini OECD Model anlaşmasında yer aldığı şekle getirmek suretiyle vergilendirme olanaklarını artırmaktadır" dedi.