İş yerlerine yeni düzenleme

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Çarşamba 09.12.2009 00:00
Son Güncelleme: Çarşamba 09.12.2009 11:06
ABONE OL
Tebliğ, işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluş, işleyişi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri için başvuru usulleri ve istenilen belgeler, belgelendirme ve çalışma esaslarına dair alınacak tedbir ile uygulamaları kapsıyor.

İlgili yönetmeliğin yayımından önce işyeri sağlık birimleri bulunan işverenlerin bu birimlerini, ''İşyeri sağlık ve güvenlik birimi'' olarak düzenleyecekleri belirtilen tebliğde, bu birimlerde, 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan bütün işyerlerinde en az bir işyeri hekimi, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde ise en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İş kavramına yönelik ''az tehlikeli'', ''tehlikeli'' ve ''çok tehlikeli'' sınıflandırılması yapılan tebliğde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere işverence hekim dışındaki diğer sağlık personeli görevlendirilebileceği belirtildi.

Tebliğde, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri işyerinin bulunduğu tehlike sınıfına göre belirlendi.