Çek mağdurlarını rahatlatan yasa tasarısı Meclis'ten geçti

Yeni Çek Yasa Tasarısı TBMM'de kabul edildi. Yasa, karşılıksız çek verenler ve bu nedenle hüküm giyenlere borçlarını ödemeleri için 2 yıl süre tanıyacak. Bu süre içinde borcunu ödemeyen cezaevine geri dönecek

Salı 15.12.2009
Son Güncelleme: Salı 15.12.2009
ABONE OL
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin ardından oylanan Çek Yasa Tasarısı kabul edildi. Kabul edilen düzenleme, taraflar arasında anlaşmaya da imkan sağlıyor. Anlaşma olmaması ve 2 yıl içinde borcun ödenmemesi halinde karşılıksız çek verenler cezaevine tekrar dönecek. Bankaların bin lira olan yükümlülükleri 600 liraya indirildi. Buna göre banka, hamile, talep ettiği takdirde süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 600 lira veya üzerinde ise 600 lira, bu tutarın altındaysa çek bedelini ödeyecek. Banka, çekin karşılığının hesapta bulunmamasına rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi, kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi hallerinde çek hamiline, her geçen gün için binde 3 gecikme cezası ödeyecek. Üzerindeki tarihten önce ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen ödenmemiş olması halinde, hukuki takip yapılamayacak.

CEZAEVİNDEKİLERİN DURUMU
İleri tarihli çeklerle ilgili hukuki takip yapılabilmesi için, çekin düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve "karşılıksızdır" işlemine tabi tutulması şart olacak. Yasaya göre 1 Kasım 2009'a kadar karşılıksız çek vermek suçundan haklarında soruşturma veya kavuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkum olan kişiler düzenlemeden yararlanacak. Karşılıksız çek veren ile parasını alamadığı için konuyu mahkemeye taşıyan kişi belirledikleri miktarların belirledikleri vadelerde ödenmesi konusunda anlaşırsa soruşturma ve kovuşturma duracak, cezaevinde bulunanlar dışarı çıkacak. Taraflar isterlerse 10 yıllık bir vade yapabilecek. Karşılıksız çek veren ödemeleri aksattığı takdirde ise mahkemeler tekrar başlayacak, cezaevinden çıkan geri dönecek. Taraflar anlaştıklarını 1 Nisan 2010'a kadar ilgili mercilere bildirecek.

TASARI NE GETİRİYOR?

Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayanlar hakkında karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilecek.
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, elindeki çekleri bankalara iade edecek. Bu kişiye yeni bir çek hesabı açılamayacak.
Karşılıksız çekle ile ilgili hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen ya da mahkemede beraat eden kişiler hakkındaki çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kaldırılacak.
Düzenleme ile kimse çaycı ya da odacının üzerine çek keserek kurtulamayacak. Çeki şirket sahipleri ya da mali işlerden sorumlu müdürler imzalayabilecek.
Esnaf çekleri de tacir çeki sayılacak.
Taahhütname veren borçlu, borcunun üçte birini birinci yıl içinde ödeyecek.