Lojman kiralarına zam

Kamuya ait lojmanların aylık kira bedelleri 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 19,5 ile yüzde 20 arasında zamlandı.

Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin dünkü 5. mükerrer sayısında yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine göre, 15 Ocak'tan itibaren kamu konutlarının her bir metrekaresi için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 0,85 lira yerine 1,02 lira kira ödemesinde bulunulacak. Bu tutar, kalorifersiz konutlarda metrekarede 1,32 lira yerine 1,58 lira, kaloriferli konutlarda ise 1,74 lira yerine 2,08 lira olacak.

Böylece lojman kiralarında ahşap konutlarda yüzde 20, kalorifersiz konutlarda yüzde 19,7, kaloriferli konutlarda da yüzde 19,5 artış meydana gelecek.

Tebliğ ile aylık kira bedellerine ek olarak alınan ödemeler de yüzde 10,5 oranında artırıldı.
Buna göre, kamu lojmanlarında oturanlar, kira bedeline ilave olarak her metrekare için şu ödemeleri yapacak:

-Kaloriferci, kapıcı yada her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan 0,19 lira

-Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan:
.Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,42 lira
.Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,42 lira
.Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,85 lira
.Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,21 lira

-YAKIT VE ORTAK GİDERLER-

Tebliğ uyarınca, yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan her bir metrekare için 15 Ocak tarihinden itibaren metrekarede 0,85 lira tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, söz konusu bedeli yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerek görürse daha yüksek tutabilecek.

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması durumunda, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak, her metrekare başına yine 15 Ocak'tan itibaren 0,08 lira alınacak.
BİZE ULAŞIN