Kabahat cezalarına zam

Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları 2010 yılında yüzde 2,2 oranında zamlandı.

İçişleri Bakanlığı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun uygulanması ile ilgili olarak genelge yayımladı.

Bakanlık, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere çeşitli kabahatler için öngörülen idari para cezalarının yüzde 2,2 oranında yeniden düzenlendiğini bildirdi. Yeni düzenlemeye göre en az ceza 25 TL ile çevreyi kirletmeye (Evsel atık ve artıkların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye) verilirken; 7 bin 261 TL ile en yüksek ceza ise ticari işletmelerdeki gürültü ile "Yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletmeye; inşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına inşaatı yürüten tüzel kişi adına atılması halinde" kapsamına giren çevre kirletmelerine verilecek.

Sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 70 TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişilere de yine 70 TL ceza kesilecek. Çevre kirliliğine neden olanlara uygulanan cezaların da artırıldığı yeni yılda hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlara, hayvan atıklarını sokağa bırakanlara, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa ya da kamuya ait yerlere bırakanlara da 70 TL cezası verilecek.

İnşaat atık ve artıklarını depolanma alanları dışına atan kişiler 143 TL-4 bin 354 TL, tüzel kişiler 143 TL-7 bin 261 TL, yemek pişirme ve servis yerlerinde çevre kirliliğine neden olan işletmeler de 723 -7 bin 261 TL arasında ceza ödeyecek. Kullanılamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan kişilere 360 TL, evsel atık ve artıkları, toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere ise 25 TL idari para cezası uygulanacak.

Kumar oynayan kişiler ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişilere 143 TL, başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere bin 451-7 bin 261 TL arası ceza verilecek. Kaldırımlara izin olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişiler de 143-723 TL arasında idari para cezası ödeyecek.

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan tüzel kişiler ile toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilen kişilere ise 143-4 bin 354 TL arasında para cezası uygulanacak.


BİZE ULAŞIN