Dünya Bankası'ndan 4.4 milyar dolarlık kredi

Dünya Bankası, Ülke İşbirliği Stratejisi çerçevesinde Türkiye'ye 2010 mali yılında 3 milyar dolar, 2011 mali yılında ise 1.4 milyar dolar mali ve teknik destek sağlayacak. Böylece, Türkiye strateji kapsamında 2008-2011 yılları arasında Dünya Bankası'ndan toplam 7.7 milyar dolar kredi sağlamış olacak.

Hazine Müsteşarlığı Dünya Bankası ile yürütülen Ülke İşbirliği Stratejisi-İlerleme Raporu'na ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 2008-2011 mali yılları arasında Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye sağlanması öngörülen mali ve teknik desteğin çerçevesini 28 Şubat 2008 tarihinde Banka İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülen ülke İşbirliği Stratejisi (Country Partnership Strategy - CPS) programının oluşturduğu bildirildi. Açıklamaya göre, söz konusu programın ara dönem değerlendirmeleri kapsamında hazırlanan CPS İlerleme Raporu 7 Ocak 2010 itibarıyla Banka İcra Direktörleri Kurulu tarafından uygun bulunarak yürürlüğe girdi. İlerleme Raporu'nda CPS Programı çerçevesinde bugüne kadar yapılan uygulamalar ile Programın kalan bölümünde gerçekleştirilmesi planlanan program kredileri, proje kredileri ve analitik çalışmalar değerlendirildi. Bu çerçevede Banka'dan 2010 mali yılında (1 Temmuz 2009 - 30 Haziran 2010) 3 milyar dolar, 2011 mali yılında ise 1.4 milyar dolar kredi sağlanması planlandı. Böylece, CPS kapsamında 2008-2011 yılları arasında Banka'dan toplam 7.7 milyar dolar kredi sağlanmış olacak.

-KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ DİKKATE ALINDI-

Ara dönem değerlendirmeleri çerçevesinde CPS Programı'nın, küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri de dikkate alınarak yeniden yapılandırılması amaçlandı. Bu kapsamda, Programın kalan yarısında bütçe finansmanına katkı sağlamak üzere Kalkınma Politikası Kredilerine (Development Policy Loans - DPL) ağırlık verilmesi ve söz konusu krediler çerçevesinde 2010 yılı içinde 2 milyar ABD Doları sağlanması söz konusu olacak. Proje kredileri kapsamında enerji, kentsel altyapı sektörleri ile KOBİ ve yenilenebilir enerji sektörü yatırımları ve ihracat finansmanının desteklenmesi amacıyla yerel bankalar aracılığı ile kullandırılacak reel sektör kredilerine ağırlık verilecek. Ayrıca sosyal ve beşeri kalkınma alanlarındaki analitik çalışmalar ile teknik işbirliğine devam edilmesi hususlarında Banka ile mutabık kalındı.

BİZE ULAŞIN