RTÜK Yasası 'Yüzde 25 ve sadece bir TV' diyor

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN
(Md. 29)
h)
Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı, ödenmiş sermayenin % 25'ini geçemez
ı) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda ortak olan gerçek veya tüzel yabancı kişi bir başka radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz.
j) Bu şirketlerin bir başka şirkete devri, bir başka şirketin devralınmasından önce, Üst Kurul'dan izin alınması zorunludur. Kanunda öngörülen hususlara aykırılık oluştuğu takdirde Üst Kurul'un vereceği süre zarfında bu aykırılık giderilmek zorundadır. Aksi halde yayın izni iptal edilir.
BİZE ULAŞIN