Karşılıksız çekin 600 TL'sini banka ödeyecek

MERKEZ Bankası, çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarı belirledi. Buna göre süresinde ibraz edilen çeklerin karşılığı 600 liranın üzerindeyse bankalar çeki elinde bulundurana 600 lira ödeyecek. Yeni çek defterleri ise üzerlerinde tahrifat yapmaya karşı duyarlı olacak. Çek yapraklarının basımında CBS-1 standardında manyetik kodlamaya imkân veren kâğıtlar kullanılacak ve bu kağıtlar, organik asitler, alkaliler, klor bileşikleri ve organik çözücüler ile tahrifata karşı duyarlı olacak. Çek defterlerinin ihtiva edeceği çek yapraklarının adedi bankalarca tespit edilecek.
BİZE ULAŞIN