AEGON'la geleceğiniz koruma altında

YENİ hayat sigortası ürünleriyle atağa kalkan AEGON Emeklilik ve Hayat, 'Korunan Gelecek Hayat Sigortası' BES katılımcısının varislerini de güvence altına alıyor, Bireysel emeklilik sözleşmesiyle birlikte satılan 'Korunan Gelecek Hayat Sigortası' hakkında bilgi veren AEGON Emeklilik ve Ha yat Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Cenk Gü rer, bu ürünün özelliklerini şöyle özetledi: "Bu ürün beklenmedik şekilde sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda geride kalan yakınların finansal açıdan sıkıntıya düşmelerini önlüyor ve yaşam standartlarının korunmasını sağlıyor. Bu sigortayı satın alan bireysel emeklilik katılımcısı, bireysel emeklilik sözleşmesinde hedeflediği birikime ulaşmadan vefat ederse, sigortalının çocuklarına ya da diğer hak sahiplerine sözleşmenin devamında elde edeceği birikim tutarı vefat tazminatı olarak ödeniyor. Uzun süreli ve sade - ce koruma amaçlı olan bu sigortada, yıllar ilerleyip birey - sel emeklilik planındaki birikim arttıkça tazminat mikta - rı da dü şü yor."

'ÇO CU ĞUM İÇİN HA YAT Sİ GOR TA SI'
Gürer, beklenmedik bir şekilde anne-babanın hayatını kaybetmesi durumunda geride kalan çocuklarının finansal açıdan sıkıntıya düşmelerini önlemek için de 'Çocuğum İçin Hayat Sigortası"nın geliştirildiğini kaydetti. Ebeveynlerin birinin vefatı durumunda ilk teminatın ödendiğini kaydeden Gürer, "Diğer ebeveynin vefatıyla ödenecek tazminat ise ilk teminatın iki katı oluyor. Ayrıca ebeveynlerden birinin ölümü halinde, poliçe bitimine kadar ödenmesi gereken primler AEGON tarafından karşılanıyor ve bu da poliçenin bir başka avantajı olarak dikkat çekiyor" dedi.
BİZE ULAŞIN