Hans ile Hasan vergide yasa önünde eşitlendi

Finansal araçlarda yabancı yatırımcılara ayrıcalık tanıyan vergi uygulamasının Anayasa Mahkemesi'nce iptalinin ardından hisse senedi yatırımında ayrım kalkıp, stopaj sıfırlanacak

Maliye Bakanlığı, hisse senedi ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) alım satım kazançları ile iratlarının vergilendirilmesinde "pasaporta göre ayrımı" yürürlükten kaldırıyor. Yapılacak düzenleme ile yerli-yabancı ayrımı olmaksızın hisse senedi alım satım kazançlarından vergi kesilmeyecek. Hazine bonosu ve devlet tahvili üzerinden sağlanan kazançlar da yerli ve yabancı ayrımına tabi tutulmayacak. Buna karşın sermaye şirketlerinin hazine kağıdı gelirleri vergiye tabi olmazken gerçek kişiler ve diğer kuruluşlara ise yüzde 10 stopaj uygulanacak.

EŞİTLİK VETOSU

Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda 1 Ocak 2006 tarihinde düzenleme yapılmış, yerliyabancı ayrımına gidilmeksizin finansal yatırım araçlarında stopaj oranı yüzde 15 olarak tespit edilmişti. Ancak, piyasa koşulları gözetilerek Gelir Vergisi Kanunu'na 27 Haziran 2006'da "Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır" hükmü eklenmişti. Böylece, Türkiye'de yerleşik olmayan ve dar mükellef olarak tanımlanan gerçek kişi ve kurumların, yani yurtdışında yerleşik yatırımcıların finansal araçlardan, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlara uygulanacak stopaj (vergi kesintisi) sıfıra indirilmişti. Daha sonra konu, Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış ve yasa hükmü "kanun önünde eşitlik" ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmişti. Yüksek Mahkeme, piyasada dalgalanma yaşanmaması için iptal işleminin bir yıl sonra yürürlüğe girmesini de kararlaştırmıştı. Bu nedenle 8 Ekim 2010 tarihine kadar yeni düzenleme zorunluluğu meydana gelmişti. Ancak piyasada, hisse senedi ve hazine kağıdı gelirlerinin vergilendirme rejimi spekülasyon konusu yapılınca Maliye Bakanlığı dün açıklama yaptı.

BİZE ULAŞIN