1.5 metre boyunda magnezyum levha üretimine Türk imzası

ÜNİVERSİTELERDE , özel sektörün, devletin ve TÜBİTAK'ın da desteği ile yürütülen birçok araştırma projesi, Türkiye'yi gururlandırırken, sanayiye de önemli kazançlar sağlıyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), "Dr. Akın Çakmakçı Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez ve Kuruluş'' yarışmasında, sanayiye önemli kazanç sağlayan 10 araştırmayı ödüllendirdi. Ödüllendirilen projeler arasında, buzdolabının enerji tüketimini yüzde 10-15 azaltan kompresör üretimi, yerli RF enerji yükselteci projesi ile lastik üretiminde kullanılan kord bezinin dayanıklılığını artıran projeler de var. Ar-Ge çalışmaları sonucunda hafif ve dayanıklı araç, uçak-uzay üretiminde kullanılan magnezyum, dünyada ilk kez sürekli döküm yöntemi kullanılarak Türkiye'de 1,5 metrelik levhalar halinde basıldı.
BİZE ULAŞIN