Danıştay oybirliğiyle 4C'ye vize verdi

TEKGIDA-İŞ Sendikası'nın 4C'nin geçici maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemini Danıştay 12. Dairesi oybirliğiyle reddetti. Esastan devam edecek davada, Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre hüküm kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nda 18 yıl çalışan 4C'li bir çalışanın iş sonu ve kıdem tazminatı istemiyle ve 4C'nin ilgili geçici hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davada Danıştay 2. Dairesi'nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara itiraz edilmişti. Başvuruyu görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 4C'nin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek, itirazın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti. 12. Daire, red kararında 4C'nin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen diğer davaya atıfta bulunarak, "Bakanlar Kurulu kararının yasal dayanağı olan 657 sayılı yasanın 4C maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş ise de, bu aşamada yürütülmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için telafisi güç veya imkansız zararların doğması koşulu gerçekleşmemiştir" dedi.
BİZE ULAŞIN