Dünya Bankası'na göre erken emeklilik işsizliği artırıyor

Türkiye'de GSYH'nın yüzdesi cinsinden kayıt dışılığın oranı yüzde 33 gibi yüksek bir rakam, ancak gelir seviyesi dikkate alındığında çok aşırı bir oran değil.

Kayıt dışılık en çok genç çalışanlar, yaşlı çalışanlar ve kadınlar arasında yaygın.
İşsizliğin
artmasında, birçok kişinin erken emekli olmayı tercih etmesi etkili oluyor.

Kayıt dışılık en çok mikro işletmeler arasında yaygın (10 veya daha az kişi çalıştıran işletmeler). Türkiye'de her 10 kişiden 6'sı, 10 kişiden az çalışana sahip işletmelerde çalışıyor. Bu işletmelerde kayıt dışılık yüzde 70 ile en yüksek oran.

Sektörel olarak ise en büyük kayıt dışılık tarımda .

Türkiye'de gelir emeğin ve tüketimin vergilendirilmesine dayanıyor. Sermayenin vergilendirilmesi daha orta düzeyde.

Çalışma çağındaki nüfusun yüzde 4'ünden azı gelir vergisi ödüyor.

Hanehalkı anketinde sadece yüzde 4'ü vergilerinin tamamını ödediklerini söyledi.

Kayıtdışılığı azaltmak için işgücü piyasalarının esnekliğini artıran iş yasası gerekiyor.
BİZE ULAŞIN