IMF Türkiye tahminini yükseltti

IMF Türkiye için 2010 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 3.7'den, yüzde 5.2'ye yükseltti.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için "İç güven başlangıçtaki dış şoktan sonra yeniden kazanıldı" denildi.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun (World Economic Outlook) ilk iki bölümü yayınlandı. Altı ay önceki Ekim 2010 Raporu'nda Türkiye'nin 2010 yılında yüzde 3.7 büyüyeceğini tahmin eden IMF, yeni reel GSYİH büyüme rakamı tahminini ise yüzde 5.2'ye yükseltti. IMF Türkiye'nin 2011 yılında ise yüzde 3.4 büyüyeceğini öngördü.

Kurum altı ay önceki önceki 2009 Ekim Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2009 yılında Türkiye'nin reel GSYİH'sının yüzde 6.5 küçüleceğini tahmin etmişti. Ancak küçülme yüzde 4.7 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

IMF bir önceki Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'de tüketici fiyatlarının 2010 yılında yüzde 6.8 artacağını öngörmüştü. Tahmin yeni raporda ise yüzde 9.7'ye yükseltildi. IMF tahminlerine göre 2011 yılında ise tüketici fiyatları yüzde 5.7 artacak.

Kurum Ekim ayında Türkiye'de enflasyonun geçen yıl için yüzde 6.2 olacağını tahmin etmiş, gerçekleşen rakam ise yüzde 6.3 olmuştu.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ

Bir önceki raporunda 2010'da cari işlemler açığını GSYİH'nın yüzde 3.7'si olarak tahmin eden IMF açık tahminini ise yüzde 4'e yükseltti. IMF Türkiye'de 2011 yılı için cari işlemler açığının yüzde 4.4 olacağını tahmin etti.

Uluslar arası Para Fonu, önceki raporda cari işlemler dengesinin 2009 yılında GSYİH'nın yüzde 1.9'u kadar açık vereceğini tahmin etmişti. Ancak açık GSYİH'nın yüzde 2.3'ü oranında gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE İÇ GÜVEN BAŞLANGIÇTAKİ DIŞ ŞOKTAN KURTULDU


Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ülke ve bölgesel perspektifler bölümünde Avrupa'daki yükselen ekonomiler ele alınırken bölgede büyüme olasılıklarının geniş bir çeşitlilik gösterdiği belirtildi. Raporda şöyle denildi:

"Küresel krizi görece iyi atlatan ekonomiler (Polonya) ve iç güvenin başlangıçtaki dış şoktan sonra şimdiden yeniden geri kazanıldığı (Türkiye) diğerlerinin, sermaye akışlarının geri dönüşü ve küresel ticaretteki normalleşmenin yardımıyla daha güçlü bir şekilde krizden daha güçlü bir geri sekme yaşayacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda krizle, aşırı cari işlem açıklarını ateşlemiş olan sürdürülemez iç fiyat patlamalarıyla birlikte karşılaşan (Bulgaristan, Letonya, Litvanya) ve kırılgan özel ya da kamu sektörü bilançoları bulunan (Macaristan, Romanya ve Baltık Ülkeleri) ekonomilerin, kısmen ekonomi politikalarına sınırlı manevra alanı bulunmasından dolayı, daha yavaş toparlanmaları bekleniyor."

IMF Raporunda euro bölgesi dışında Macaristan, İzlanda, Letonya ve Türkiye'nin şimdiden erken konsolidasyona giriştikleri de belirtildi.

DÜNYADAKİ DURUM

IMF WEO'ya göre, dünya ekonomisi bu yıl yüzde 4.2 büyüyecek. Ocak 2010 tahminine göre bu binde 3'lük bir artışa karşılık geliyor. Gelecek yıl ise yüzde 4.3 büyüme kaydedecek. Rakamların Ocak ayındaki dünya tahminlerine göre fazla sapma göstermediği dikkati çekti.

Rapora göre, gelişmiş ekonomilerde reel GSİH artışı bu yıl yüzde 2.3, gelecek yıl ise yüzde 2.4 olacak. ABD'de büyüme bu yıl yüzde 3.1 düzeyinde gerçekleşecek. Euro bölgesi yüzde 1, Japonya ise yüzde 1.9 büyüyecek. Gelişmiş ülkelerde bu yıl işsizliğin yüzde 8.4 olması, gelecek yıl ise yüzde 8'e düşmesi bekleniyor.

Çin için bu yılki büyüme tahmini yüzde 10 oldu. Çin ekonomisi gelecek yıl ise yüzde 9.9 büyüyecek. Hindistan için büyüme rakamları bu yıl yüzde 8.8, gelecek yıl için ise yüzde 8.4 olarak öngörüldü. Rusya için ise bu yıl yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3.3 büyüme bekleniyor.

BİZE ULAŞIN