OSB'lerde arsa devirleri mercek altına alınıyor

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, OSB'lerdeki arsa devirlerinde muvazaa olup olmadığının ve fiyatların objektif kriterlere uygunluğunun denetleneceği bir sistem kuracaklarını söyledi

SANAYİ Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) arsa satışlarını mercek altına aldı. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, valiliklere gönderdiği genelge ile OSB'lerdeki arsa satışlarının izlenmesi istendi. Bakan Ergün, "OSB'lerde yapılan parsel, arsa devirlerinde muvazaa olup olmadığı, satış fiyatlarının objektif kriterlere uyup uymadığı konularında etkin bir denetim sistemi kuracağız" dedi. Sanayi Bakanlığı, yatırımcıların arsa tahsisi, satışlar ve devirlerde yaşadığı sorunları çözmek için genelge yayınladı. OSB'lerdeki arsa tahsisi, ruhsat ve izinlerin izlenmesi amacıyla valiliklerin koordinatörlüğünde komisyonlar kurulacak. Komisyonlar, 6 ayda bir rapor hazırlayarak Bakanlığa gönderecek.

VALİLERDEN RAPOR İSTENDİ

Yatırımların önündeki engelleri kaldırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Ergün, şunları söyledi: "OSB'lerde yapılan parsel satışı, devirler ve izinlerin mevzuata uygunluğu gibi konularda etkin denetim zorunlu. Böylece hem arsa tahsisinde yaşanan sıkıntılar önlenmiş olacak hem de fiyatlar konusunda daha tutarlı bir tablo ortaya konulabilecek." OSB'lerin ekonomik kalkınma yanında bölgesel gelişme, istihdamın arttırılmasındaki rolüne dikkat çekilen genelgede, "Şikâyetler ve Bakanlık denetimlerinde ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle arsa tahsisi, devir işlemleri ile yapı ve tesislerin inşası, ruhsatların izlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu süreci izleyecek komisyonun ivedilikle oluşturularak göreve başlaması, her 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri arasında hazırlanacak raporlar Bakanlığımıza gönderilecektir" denildi.

BİZE ULAŞIN