Sanayi 40 yıl ihmal edildi uzun vadeli planlar şart

Sanayinin 1970'lerden bugüne kadar ihmal edildiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, ihracat dışında uzun vadeli plan ve hedefler belirlenmediğini söylüyor

Patronlar kulübü olarak adlandırılan ve tarihi boyunca Türkiye ekonomisine ve hatta siyasi yaşamına yön vermiş Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) geçen sürede birbirinden değerli başkanlar seçti. Yeni başkan Ümit Boyner de bu geleneğin temsilcisi olarak Türkiye ekonomisini değerlendirdi. 1970-2006 yılları arasında geçen 36 yıllık süreçte Türkiye ekonomisini çalkantılı bir denize benzeten Boyner'e göre uzun vadeli planlara ihtiyaç var. Türkiye ekonomi tarihinde uzun vadeli plan teşebbüsleri olduğunu ancak bunların 'kadük' kaldığını söyleyen Boyner, "Yaklaşık kırk yıllık bu uzun dönemde makro ekonomik sorunlar, her türlü sorunun önüne geçti. Kısa vadeli bakış açısının egemen olduğu, ekonomik faaliyetin çerçevesini faiz, kur ve enflasyon seviyelerinin belirlediği bu ortamda, üretim ile ilgili konular zorunlu olarak ikincil plana düştü. İmalat sanayi kriz yıllarında küçüldü. Zaman zaman imalat sanayi için uzun dönemli bir eylem planı ya da yaklaşımı geliştirmek üzere bazı girişimler yapılmışsa da, bu girişimler kadük kaldı. Sanayi sektörü, ihracatı artırma dışında açıkça tanımlanmış bir hedef içinde görülmedi" diyor.

2009 DAHA SANCILI
Türkiye ekonomisinin, özellikle bankacılık sektörü, kamu maliye politikası açısından 2009 krizine 2001 krizinden daha güçlü girdiğini belirten Boyner, son krizde yaşananları şöyle anlatıyor; "İşsizlik rakamlarında ciddi artışlar yaşandı. Sanayi üretimi iç ve dış talepteki daralma nedeniyle küçüldü ve 2009 krizi daha sancılı oldu."

BİZE ULAŞIN