Zamanımız yok, depreme karşı yapıları yenilemeliyiz

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, binaların yüzde 70'inin depreme dayanıksız olduğunu vurgulayarak "Zamanımız yok. Bir an önce kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi

Türkiye'de 80'li yıllara gelene kadar inşaat sektörünün büyük zorluklar yaşadığını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, bu dönemde ithalat yasağı ve malzeme sıkıntısı gibi nedenlerle inşaat kalitesinin oldukça düşük, denetimsizlik ve kötü yapılaşmaya ek olarak köyden kente doğru yaşanan büyük göç nedeniyle gecekondulaşmanın oldukça yaygın olduğunu hatırlatıyor. Ağaoğlu, 80'li yılların ortalarında ise inşaat işlerinin ivme kazandığını, altyapı yol ve konut projeleri ile ekonomi canlandığını belirterek, lüks konut tabiri ilk kez gündeme geldiği bu dönemde kalite kavramı ve anlayışının tüketici nezdinde yerleşmeye başladığını söyledi. Bu dönemin inşaatın ilk altın çağı olduğunu ifade eden Ağaoğlu ancak, ancak denetimsizlik halen sürdüğüne değiniyor. Ağaoğlu, bu durumun 1990 yılındaki küresel krize kadar devam ettiğini, krizi takip eden ve siyasi çekişmelerle geçen koalisyon hükümetleri döneminde ekonomi ve yatırımların arka plana atılarak yavaşladığını anlatıyor.

ACİL GÖREV: KENTSEL DÖNÜŞÜM
Bugün öncelikli hedefin kentsel dönüşümün önayak olmak olduğuna vurgu yapan Ağaoğlu,"Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak depreme dayanıksız konutları yenilemeyi, bu sektöre emek veren herkesin görev addetmesi gerekiyor. İstanbul'daki binaların yüzde 70'inin depreme dayanıksız olduğunu düşünürsek yapılacak çok var. Ancak zamanımız yok. Bir an önce gerekli adımların atılarak kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi.

"EKONOMİK KRİZDE SEKTÖRE ÖNCÜLÜK ETTİK"
2001 kriz nedeniyle 2003'e kadar sektörün kan kaybettiğini belirten Ağaoğlu "Tüm yatırımların durduğu bu dönemde tüketicinin ihtiyaçlarını gözeten projelergeliştirdi. Hem nitelikli konut ihtiyacının çözümüne hizmet ettik hem de sektörün canlanmasına ön ayak olduk" dedi.

BİZE ULAŞIN