Yeni bir başlangıç: Girişimcilik konulu Başkanlık Zirvesi

Başkan Obama, aralarında Türkiye'den altı dinamik işadamı ve toplum liderinin de yer aldığı tüm dünyadan girişimcileri 26-27 Nisan tarihlerinde Washington'da yapılacak ilk Girişimcilik konulu Başkanlık zirvesinde ağırlayacak. Başkan Obama'nın 50'den fazla ülkeden katılan 250 girişimciyi ağırlayacağı zirvede, ekonomik büyüme ve topluluk gelişimini destekleme hususunda girişimciliğin oynadığı hayati rol üzerinde durulacak.

6 seçkin Türk davetli

Başkan Obama'nın Ankara ve Kahire'de yaptığı tarihi konuşmalarda Amerika ve diğer ülkeler arasında iş dünyasından liderler, vakıflar ve sosyal girişimciler arasındaki bağları derinleştirme vaadinde bulunduğundan bu yana bir yıl geçti. Başkan Obama, karşılıklı saygı, menfaat ve sorumluluk, evrensel değerlere bağlılık ile eğitim, ekonomik kalkınma, sağlık, bilim ve teknoloji gibi meselelerde daha geniş bağlantılar kurulması anlayışına dayalı olarak, ABD ile Müslüman topluluklar arasında "yeni bir başlangıç" yapılması çağrısında bulunmuştu. Associated Press ajansının da belirttiği gibi, radikalizm hakkında daha az sözün söylendiği ve daha çok işin yapıldığı bir yılı geride bıraktık. Başkanlık Zirvesi, geniş kapsamlı bağlantıların kurulması açısından bir örnek oluşturuyor. Zirve, istihdam yaratılması, topluluk gelişimi ve küresel ortaklıkların genişletilmesinde girişimciliğin önemini vurgulamak için bir fırsat sunuyor. Zirvede tüm dünyadan başarılı girişimciler bir araya gelerek, temas kuracak ve istihdam yaratılması için dünya çapında sürdürülen çalışmalarda girişimcilik ile iş ortaklığını ilerletme konusunda onların başarı öykülerini duymamıza imkân sağlayacak. Türkiye altı seçkin girişimci tarafından temsil edilecek. Farklı kesimlerden ve koşullardan gelen bu altı kişi, gıda endüstrisi, eğitim ve yüksek teknoloji sahasında eşsiz katkılarda bulunmuş girişimciler. Sadece girişimci olarak başarılı oldukları için değil, ayrıca başkalarına ilham kaynağı olmaları ve toplum hizmetine gösterdikleri bağlılık nedeniyle ve profesyonel zorlukları aşarken edindikleri "dersleri" paylaşmaya istekli oldukları için Zirveye davet edildiler. Girişimciler, sıradışı düşünme hususunda mükemmel bir beceriye sahiptir; hepimizin uzun süredir canını sıkan sorunların ya da varlığından bile haberimizin olmadığı zorlukların çözümünü hayal ederler. Bu zorluk ister kırsal kesimde kadınların okuma yazma oranını artırmak olsun, ister teknoloji sayesinde yenilikleri daha iyi yönetmek ya da Ortadoğu'da girişimcilik ağları kurmak için yaratıcı bir yaklaşım bulmak olsun, girişimciler her zaman toplumda bir itici güç olmuştur. ABD'de küçük işyerleri seviyesindeki girişimciler, tüm yeni işlerin yüzde 65'ini yaratmıştır. Cesur ve yenilikçi kişiler tarafından yönlendirilen bu küçük ve orta ölçekli işletmelerde, çalışan başına üretilen patent sayısı büyük şirketlere oranla 13 kat fazladır. Özellikle ekonomik kalkınma alanında birlikte daha çok şey yapılabileceği hususunda fikir birliğine varan ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri artırma potansiyelinin çoğu bu gibi girişimcilere bağlıdır. Türkiye ve ABD arasındaki tarihi ortaklıkta, ekonomik ilişkilerden çok stratejik ve siyasi menfaatler üzerinde durulmuştur. Ancak bu durum değişmektedir. ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi olduğu ve Türkiye'nin de G-20'nin bir parçası olduğu düşünüldüğünde, kullanılmayan büyük bir potansiyel olduğu ortadadır. Bu sebeple, ülkelerimiz arasında iş dünyasında işbirliği ve istihdam yaratacak yeni bir dönemi başlatmak amacıyla, ekonomik, yapısal ve hükümetler arası teşebbüsler için bir şemsiye görevi görecek yeni bir Stratejik, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi oluşturuldu. Ancak, ekonomik ticaret ve kalkınma, yalnızca hükümetlere değil iş sektörüne ait bir görevdir ve bireysel girişimcilerin kritik rol oynayacağı bir alandır. Hükümetlerin yapabileceği ve yapması gereken ise girişimcilerin başarılı olabileceği bir ortam yaratmaktır.

Dostluğu sürdürmeliyiz

ABD, Türkiye ile olan stratejik ortaklığını ve dostluğunu devam ettirmek istemektedir, bu uzun zamandan beri süregelen menfaatleri doğrultusundadır. Başkan Obama'nın geçen yıl nisan ayında yaptığı konuşmada belirttiği gibi, bu her zaman her konuda anlaşacağımız anlamına gelmemektedir. Ancak demokrasi ve özgürlüğe karşı ortak bağlılığımıza dayalı olan müttefikliğimiz, geçmişte anlaşmazlıkları da göğüsleyebilmiştir. ABDTürkiye arasındaki ortaklık, sadece NATO bünyesinde stratejik menfaatlerimiz açısından ya da Afganistan gibi bölgesel çalışmalarda değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasında daha geniş kapsamlı ekonomik ilişki geliştirmek açısından da yakın işbirliğini içermektedir. Girişimcilik konulu Zirvede, Başkan Obama'nın çoğunluğu Müslüman olan ülkeler ile daha geniş kapsamlı bir angajman kurma yönünde verdiği taahhüt vurgulanmaktadır. Amerikan ve Türk ekonomisinin küresel bir ekonomiye bağlı olduğu, ticaret ilişkileri ve ihracatın ülke içinde istihdam yaratmaya yardımcı olduğu bir dönemde, girişimciler arasında daha kuvvetli ve yakın bağlantılar geliştirmek ekonomik açıdan hepimizin yararına olacaktır.

BİZE ULAŞIN