Banka, kolayca sıyrılamayacak

Ankara 2. Tüketici Mahkemesi ATM'den yapılan hırsızlıkta önleyici aparat takmayan bankayı da kusurlu buldu

Yargı, ATM'lerden yapılan bir hırsızlıktan doğan zararı bankaya da yükledi. Emekli memur Ahmet Gökalp G., Ankara Yenimahalle'deki bir bankanın ATM cihazından para çekmek isterken kartının sıkıştığını, daha sonra hesabından 4 bin 625 liranın çekildiğini, zararından bankanın sorumlu olduğunu belirterek dava açtı. Banka avukatları, davacının kartının sıkıştığı anda bankaya haber vermediğini, bu nedenle sonuçlarına katlanması gerektiğini belirterek, davanın reddedilmesini istedi. Ankara 2. Tüketici Mahkemesi, yapılan bilirkişi incelemesi ve dosyadaki deliller uyarınca davacıyı haklı buldu. Kararda, şöyle denildi:

SIKIŞMA ÖNLENEBİLİR
"Yapılan bilirkişi araştırmasında, şu anda diğer bankaların ATM cihazlarında aparat ilavesi ile banka kartının hariçten bir kutu ilavesi sonrasında kartın sıkışmasının önlendiği açıktır. Davalı bankanın da, aparat takarak önleme imkanı vardır. Bir güven kuruluşu olan ve ileri teknoloji kullanma imkanı bulunan bir bankanın, diğer bankalar tarafından yapılan uygulanabilir bir işlemi yapmayarak kusurlu olduğu hâkimliğimizce kabul edilmiştir." Tüketici Mahkemesi kararında her iki taraf kusurlu bulunarak, zararın yarısının davalıdan tahsiline hükmedildi.

Diğer bankalar önlüyor
TÜKETİCİ Mahkemesi, ileri teknoloji kullanan bankayı, diğer bankaların işlemini yapmayarak ATM hırsızlığında eşit kusurlu buldu. Karar kesinleşirse davalı banka, davacı emekli memura 4 bin 625 liralık zararının yarısı olan 2 bin 312 lirayı ödeyecek.

BİZE ULAŞIN