GYODER, Bakanlıklara 'Karşılıklılıkta düzenlemeye gidilsin' raporu gönderdi

Cuma 30.07.2010
ABONE OL
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin de (YASED) aralarında bulunduğu makamlara mütekabiliyet yasasının kaldırılması için bir rapor gönderdi. Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'de mülk edinebilmesi için sınırlamaların bulunduğuna değinilen raporda "Bu sınırlamalardan en önemlisi karşılıklılıktır" denildi. Açıklamada ayrıca karşılıklılık ilkesinin Türkiye'de ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişmediğine değinilerek "Çevre ülke konumundaki İran, Suriye, Türki Cumhuriyetler ve yüksek yatırım potansiyeli olan Arap ülkeleri nüfusları açısından değerlendirildiğinde yatırım gücünün büyüklüğü görülmektedir. Özellikle Türki Cumhuriyetler'de yaşayanların benzer kültürel yakınlık içinde olması yatırım talebini artıracaktır. Ancak söz konusu ülke vatandaşlarının kendilerine coğrafi ve kültürel olarak yakın gördükleri Türkiye'den gayrimenkul alımı yapmaları doğrudan sermaye yatırımlarının önemli ölçüde artış göstereceği anlamına gelmektedir" denildi.