Bu araçlardan vergi alınmayacak!

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Salı 07.09.2010 00:00
Son Güncelleme: Salı 07.09.2010 19:16
ABONE OL
Tebliğe göre model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar, 25 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar ve 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtların vergisel durumu düzenlendi.

6009 sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan Tebliğde, hurda taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi ile buna ait zam ve cezaların silinmesinde şu esaslar geçerli olacak:

"Model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar: Model yılı 1985 ve daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt sahipleri, taşıtlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edecek.Bu taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları silinecek."

Ayrıca, Karayolları Trafik hükümlerine göre uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirecek araç sahipleri de, taşıtlarını Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen mevzuat uyarınca yine 31 Aralık 2011 tarihine kadar MKEK'nin Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüklerinden birine teslim ederse, bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, faiz ve cezaları da ortadan kalkacak.

Hurdaya çıkarılan taşıtlara ilişkin olarak 28 Şubat 2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları da silinecek.

NOTERDE SATIŞ VE TRAFİKTEN ÇEKME BELGESİ

Tebliğde, 25 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar için bu tarihten önce sattıkları taşıttan dolayı ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına olan tescil kaydını sildirenlerin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezaları, Vergi Usul Kanunu'nun düzeltme zaman aşımı hükümlerine tabi olmaksızın silineceği belirtiliyor.

Ayrıca, 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için söz konusu tarihten önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için 5 Temmuz 2003'e kadar tahakkuk eden ancak ödenmeyen motorlu taşıtlar vergisi, bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları silineceği duyuruldu.