Başbakan'ın dediğine gelindi

Çarşamba 15.09.2010 00:00
Son Güncelleme: Çarşamba 15.09.2010 14:11
ABONE OL
Türkiye'de Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 10,5'e geriledi. İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 13 seviesinde idi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 13,4 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Haziran Dönemi Sonuçlarına (Mayıs, Haziran, Temmuz 2010)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişilik artış ile 71 milyon 307 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 859 bin kişi artarak 52 milyon 503 bin kişiye ulaştı.
Bu yılın Haziran döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti.Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,6, kadınlarda ise 1,7 puanlık artışla yüzde 29,1 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 17,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 70,3, kadınlar için yüzde 25,6 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70 oldu.

Türkiye'de, Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 541 bin kişi artarak, 23 milyon 488 bin kişiye yükseldi.

İstahdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ile sanayi sektörünün payının 0,2'er puan, sanayi sektörünün payının 1,2 puan, inşaat sektörünün payının 0,1 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının ise 1,6 puan azaldığı gözlendi.


Haziran döneminde, Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 541 bin kişi artarak, 23 milyon 488 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 446 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 95 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 26,6'sı tarım, yüzde 19,3'ü sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 47,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

-ÇALIŞANLARIN YÜZDE 70,7'Sİ ERKEK-

Haziran döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70,7'sinin erkek nüfus oldu. Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 60,3'ünü lise altı eğitimliler, yüzde 60,1'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25'ini kendi hesabına veya işverenler, yüzde 14,9'ünü ise ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

İstihdam edilenlerin yüzde 60'ı 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışırken, yüzde 3'ü ek işte çalıştı, yüzde 3,1'inin de mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,8'i sürekli bir işte çalıştı.

-KAYIT DIŞI İSTİHDAM-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 44,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 86,7'den yüzde 86,1'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 31'den yüzde 29,9'a düştü.

-İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,5-

2010 Haziran döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 518 bin kişi azalarak 2 milyon 751 bin kişiye düştü.

İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Mayıs döneminde de işsizlik oranı yüzde 11 düzeyinde gerçekleşmişti.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 13,1, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık düşüş ile yüzde 5,5 oldu.

Söz konusu dönemde işsizlerin yüzde 30,9'u eş-dost vasıtasıyla iş aradılar. İşsizlerin yüzde 88,4'ü (2 milyon 431 bin kişi) daha önce bir işte çalıştılar. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 52,4'ü ''hizmetler'', yüzde 23,1'i ''sanayi'', yüzde 15,8'i ''inşaat'', yüzde 6,1'i ''tarım'' sektöründe çalışmış, yüzde 2,6'si ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış olduğu belirlendi.
İşsizlerin yüzde 26,3'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 17,6'sını işten çıkarılanlar, yüzde 17,3'ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,5'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,8'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 10,6'sını öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,9'unu ise diğer nedenler oluşturdu.

-İŞGÜCÜ HAREKETLERİ-

TÜİK araştırmasına göre, Haziran 2010 döneminde 2 milyon 262 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,6 olarak tespit edildi. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 26,5'i 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 33,1'i hizmetler, yüzde 21'i inşaat sektöründe, yüzde 26,8'i ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 14,7'sini (405 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

-MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER-

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında 2010 yılı Haziran döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 160 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 47 bin kişilik azalış oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 49, istihdam oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 43,2, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

-İŞGÜCÜ ANKETLERİ NASIL AÇIKLANIYOR?-

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.

Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.