Torunlar GYO'nun yurtdışı hisse satışını JPMorgan yapacak

Pazar 19.09.2010
ABONE OL
Hisselerinin yüzde 25.16'sını halka arz etmek üzere SPK ve İMKB'ye başvuran ve yasal süreci başlatan Torunlar GYO, hisselerinin satışı için daha önce görevlendirilmiş olan İş Yatırım'ın yanı sıra, hisselerin yurtdışı satışına yönelik olarak JPMorgan'ı görevlendirdi. Torunlar GYO'nun 21.38'i sermaye artırımı, yüzde 3.77'si ise ortak satışı yoluyla olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşecek halka arzıyla birlikte halka açıklık oranının yüzde 25.16 olması öngörülüyor. Torunlar GYO'nun, alışveriş merkezi yatırımları odaklı bir GYO olarak, tamamlanmış projeler bazında portföy değerinin önemli bir çoğunluğunu kira geliri elde edilen AVM yatırımları oluşturuyor. Yatırım odaklı yapısını sürdürmeyi hedefleyen Torunlar GYO, halka arzdan elde edilecek kaynakları kullanarak diğer projelerinin yanı sıra, portföyünde yer alan arsalar üzerine geliştirdiği projeler için üç yıllık bir süreçte önemli ek yatırımlar planlıyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın büyük bölümünün de projelendirme süreci devam eden bu yatırımlarda kullanılması hedefleniyor.