Doğan'ın vergi cezasına yürütmeyi durdurma

Pazartesi 20.09.2010 00:00
ABONE OL
Doğan Yayın Holding bağlı ortaklığı Doğan TV Holding'in talebinin danıştay tarafından uygun bulunarak, Doğan TV Holding aleyhine sonuçlanan 1.05 milyar liralık vergi ceza ihbarnamesinin yürütmesinin durdurulduğunu ve davanın ayrıca esastan görüşülmeye devam edileceğini açıkladı.

Doğan Yayın Holding ve diğer grup hisseleri ilk seansta gösterdiği güçlü seyrin ardından açıklama sonrasında da ikinci seansın ilk işlemlerine yüksek primlerle başladı. Doğan Yayın Holding hisseleri ikinci seansın ortalarında yüzde 10.08 primle 1.42 liradan, Doğan Holding hisseleri yüzde 4.85 artışla 1.08 liradan, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 6.04 yükselişle 1.58 lira seviyesinden işlem görüyordu.

Holding'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding'e tebliğ edilen 1.05 milyar TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesi'ne dayanak teşkil eden İstanbul 3'üncü Vergi Mahkemesi Kararının Doğan TV Holding aleyhe sonuçlanan kısmına ilişkin olarak, Doğan TV Holding'in yürütmenin durdurulması talebinin Danıştay tarafından kabul edildiğine ilişkin kararı bugün Borsanız Birinci Seans kapanışının ardından öğleden sonra Şirket avukatlarınca teslim alınmıştır" denildi.

Oyak Yatırım Analisti Metin Esendal, "Beklenti de bu yöndeydi bir üst mahkemeye itiraz ettiği için bu aşamada beklenmiyordu. Kesin bir sonuç değil. Bu aşamadan sonra bir üst mahkemenin vereceği karar beklenecek. Hukuki süreç devam ediyor şeklinde yorumlanması lazım" dedi.

Açıklamada, gelinen bu aşamada, Danıştay'ın söz konusu kararı gereğince, Doğan TV Holding'e tebliğ edilen yaklaşık 1.05 milyar lira tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesi'nin bu aşamada ödenmesinin söz konusu olmadığı ve davanın esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edileceği belirtildi.

Ata Yatırım tarafından yayınlanan notta ise, "Haber bu aşamada pozitif ve grubun medya hisseleri için olumlu bir hava getirebilir" değerlendirmesi yapıldı.

Doğan Yayın Holding açıklamasında ayrıca, Doğan TV Holding ve bağlı ortaklıklarında "kısmen lehte ve kısmen aleyhte" sonuçlanan diğer davalar ile ilgili olarak ise henüz tarafına yazılı bir tebligat yapılmadığını belirtti.

DAVA SÜRECİ

Vergi daireleri 25 Eylül 2009'da DYH'nin bağlı ortaklıkları Doğan TV, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel'e ilişkin vergi aslı, cezaları ve gecikme faizi için toplam 4.8 milyar lira teminat istemiş DYH de teminat istemi ve devamındaki işlemler hakkında gerekli tüm yasal yollara müracaat edeceğini açıklamıştı. Ardından 28 Eylül 2009'da dört bağlı ortaklığa toplam 4.8 milyar TL vergi ceza ve ihbarnamesi tebliğ edilmiş ve ardından da söz konusu davalar açılmıştı.

Bu vergi davalarının 864.78 milyon liralık kısmı lehte, kalan 2.25 milyar liralık kısmının ise bir bölümünün lehte, bir kısmının ise aleyhte sonuçlandığı 2 Ağustos'ta açıklanmış ancak ne kadarlık kısmın aleyhte olduğu bilgisi yer almamıştı. Daha sonra 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise 2.25 milyar liralık davanın toplam 713.3 milyon liralık kısmının bağlı ortaklık aleyhine sonuçlandığının öğrenildiğini açıklandı. Bu rakam hesaplanan 334.6 milyon lira tutarındaki gecikme faizi/karar harcı ile toplam toplam 1.05 milyar lira olarak hesaplandı. Bunun dışında 2.25 milyar liralık 713.3 milyon liralık aleyhte sonuçlanan kısım çıktıktan sonra kalan 1.53 milyar liralık kısımla ilgili ise henüz şirkete henüz ulaşan yazılı bir tebligat bulunmuyor.

Daha önceki yapılan açıklamalara göre ayrıca toplam 1.88 milyon liralık davalar aleyhte sonuçlandı, toplam 832.5 milyon lira tutarındaki davada ara karar alındı ve toplam 43.1 milyon TL tutarındaki davalarda ise henüz duruşmalar yapılmamış olması nedeniyle sonuçlar belli olmadı.