Tam Gün'de 'garanti gelir' çıktı

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Pazartesi 06.12.2010 ABONE OL
Tam Gün Yasası'nın bazı maddelerinin yürürlüğünü durduran Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme gerekçeli kararında döner sermaye tavan oranları ile ilgili maddenin yürürlüğünün, sağlık çalışanlarının döner sermayeden alacakları gelire ilişkin asgari bir garantiyi içermediği için durdurulduğunu açıkladı. Mahkeme, bireyin devletin işlem ve eylemlerine güven duymasını zedeleyici nitelik taşıdığını belirterek, Anayasa'nın 2. maddesince hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirmesi yaptı.