Müteahhite yasak geliyor

Cuma 17.12.2010
ABONE OL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, belirlenen koşulları sağlamayan yapı müteahhitlerine yönelik 'yasaklılık' uygulaması getiriyor. Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. 2012'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle her müteahhit bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alacak. Numara, yapım işinin ruhsata aykırı olması halinde 5 yıl, bu durum can güvenliğini tehdit ediyorsa 10 yıl süreyle iptal edilecek. Bakanlıkça olumusuz kayıt değerlendirmesi yapılan durumlarda iptal süresi 1 yıl olarak uygulanacak.

https://www.sabah.com.tr