Kredi kartlarında yeni düzenleme

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Cuma 17.12.2010 09:22 ABONE OL
Merkez Bankası, 1 Ocak 2011'den itibaren Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2.44'ten yüzde 2.26'ya, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2.94'ten yüzde 2.76'ya düşürdü. Dolar cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık akdi faiz oranı yüzde 2.54'ten yüzde 2.02'ye, euro cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.30'dan yüzde 1.90'a çekildi. Aylık azami gecikme faizi oranı, dolar için yüzde 3.11'den yüzde 2.52'ye, euro için yüzde 2.82'den yüzde 2.40'a çekildi. Tebliğ, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir. 1 Mart 2011 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Bankamız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.''

ASGARİ ÖDEME TUTARI ARTIYOR

Öte yandan Kredi kartı asgari ödeme tutarı yüzde 40'a kadar çıkarılabilecek.

Kart borcunu 3 defa yarısından az ödeyen nakit çekim yapamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, ''Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik ile halen yüzde 20 olarak uygulanan kredi kartı asgari ödeme tutarı, yüzde 40'a kadar yükseltilebilecek.

Yönetmelikte, asgari ödeme tutarları ile ilgili iki ayrı düzenleme yapıldı. Mevcut kredi katları ile yeni alınacak kredi kartlarında farklı asgari ödeme zorunlulukları uygulanacak.

Buna göre, ödenmesi gereken asgarî tutarın, kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 25'inden, limiti 15 bin Türk Lirasından 20 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan, kredi kartı limiti 20 bin Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak.

Ödenmesi gereken asgari tutarın, kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 25'inden, kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasından 20 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan, kredi kartı limiti 20 bin Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yeni verilecek kredi kartları hariç olmak üzere, asgari ödeme oranlarının bugünden itibaren 24. aya kadar, kredi kartı limitlerine göre en az yüzde 22 ile en çok yüzde 35'e kadar artırılmasını öngören bir intibak süreci uygulanacak.

Yönetmelik kapsamında, yapılan bir başka değişiklikle şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunlu tutuldu.

-NAKİT ÇEKİM-

Bir takvim yılı içinde kredi kartı borcunu 3 defa dönem borcunun yarısından az ödeyenin nakit çekim hakkı elinden alınacak. Bu kredi kartlarının limitleri de dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacak.

Öte yandan yönetmeliğin, bu maddesi 6 ay sonra yürürlüğe girerken, diğer maddeler bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

BUGÜN NELER OLDU