26 otel traşlanacak

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Salı 28.12.2010 11:50 ABONE OL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Uludağ'ın çehresini değiştirecek nazım imar planını askıya çıkarırken, otellerin ruhsata aykırı olarak inşa edilen eklentileri yıkılacak.

Bursa'nın uzun süredir beklediği Uludağ Milli Parkı 1. gelişim bölgesi ile alakalı 1/5 binlik ve 1/1000'lik imar planları Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı.

Birinci ve ikinci bölgede 22 tesisin yer aldığını belirten Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Haluk Beceren, 24 Aralık 2010 Cuma günü duyurulan imar planını inceleme imkanı bulamadığını söyledi. Beceren Otel'in de bu plan çerçevesinde traşlanarak kat sayısının 4'e ineceğini öğrenen Beceren, planın bir ay boyunca askıda duracağını ve otelcilerle bu konuyu görüşeceklerini kaydetti. Beceren, "Mevcut tesislerin proje dışı eklentilerine mayıs ayına kadar müsaade edilecek. Tahsis süresinin sonuna kadar şartlar ne gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

"AYAKTA KALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cuma günü askıya çıkarılan planı incelediğini belirten Ulukardeşler Oteli'nin sahibi Ferruh Ulukardeşler, bir işletmeci olarak tek hedeflerinin ayakta kalmak olduğunu söyledi. Uludağ'daki bütün otellerin belgelerinin iptal edildiğini dile getiren Ulukardeşler, "Şu anda sadece ayakta kalmayı düşünüyoruz. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Oteli 7 metre sola al deniyor. Kamyon mu bu? Her iki taraf için de uygun çareler bulunmalı" diye konuştu.

Plan, oteller bölgesinde kamuya ait kontrolsüz bazı tesislerin tahsis alanlarını da iptal ederek, yapı stokunun belirli akslar üzerinde yoğunlaşmasını öngörüyor. Aynı zamanda bölgede oluşabilecek inşaat atıkları için de çeşitli hükümler bulunan plan, Uludağ'ın her mevsim turizmin hizmetinde olmasını hedefliyor. Planda, "Alt yapı çalışmaları Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce imzalanan protokol çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak. Genel arıtma tesisi kurulmayacak. Alt yapı, Bursa'nın mevcut kanalizasyon şebekesine bağlanacak. Her türlü alt yapı tesisi yer altına alınacak. Hatların güzergahının doğal kaynak değerlerine en az zarar verecek şekilde geçirilmesi ve ilgili idare tarafından periyodik bakımının yapılması mecrubiridir. Su kaynaklarının kullanım ve işletilmesine yönelik bu planın onayından önce izin verilen kaptaj alanı ve isale hattı dışında tesis yapılamaz. Kapasite artışına izin verilemez. Sadece kaptaj ve isale hatlarının bakım ve onarımına yönelik uygulama yapılabilir. Atık sular yüzey sularına ya da yer altı sularına deşarj edilemez. Turistik tesislerde yapı ölçeğinde atık su arıtma tesisi kurulması şarttır. Bölgede doğalgaz ısıtma sistemi kullanılacaktır. Doğalgaz iletim hatlarının Bursa il merkezi ve oteller bölgesi kanalizasyon isale hattıyla aynı güzergah üzerinde ve aynı zamanda düzenlenmesi esastır" deniliyor.

KAMU TESİSLERİ DE YIKILACAK

Bursa'da uzun uzun süre tartışılacak plan, devlet kurumlarına ait olan bazı tesislerin yıkımını öngörüyor. Buna göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Karayolları, Meteoroloji, Köy Hizmetleri, Polisevi ve İl Özel İdaresi'ne ait olan tesisler yıkılacak. Plan gereği bu bölgelere genel disipline uygun 4'er katlı 3 ayrı yönetim merkezi inşa edilecek. Yine bir başka kamu tesisi olan Çevre ve Orman Bakanlığı'nın misafirhanesi de tıraşlanarak 3 kata indirilecek.

Tahsis süresi 2025 yılında biten Grand Yazıcı'nın kat adedi 4'e, tahsis süresi 2015 yılında biten Beceren Otel'in kat adedi ise 4'e inecek. İmar planında tıraşlanacak diğer işletmeler ise şu şekilde:

"Tahsis süresi 2017 yılında biten Dağ Otel'in kat adedi 4'e, tahsis süresi 2026 yılında biten Ağaoğlu Otel'in kat adedi 2'ye, tahsis süresi 2014 yılında biten Fahri Otel'in kat adedi 4'e, tahsis süresi 2021 yılında biten Kervansaray Otel'in kat adedi 4'e, tahsis süresi 2029 yılında biten Yazıcı Pansiyon'un (Le Chalet) kat adedi 2'ye, tahsis süresi 2021 yılında biten Alkoçlar Otel'in kat adedi 4'e, tahsis süresi 2023 yılında biten Aydın Yıldız Otel'in kat adedi 3'e, tahsis süresi 2024 yılında biten Ulukardeşler Otel'in kat adedi 2'ye, tahsis süresi 2019 yılında biten Kar Otel'in kat adedi 4'e, tahsis süresi 2041 yılında biten Karkay Mekanik Tesis'in kat adedi 4'e, tahsis süresi 2023 yılında biten Ergün Otel'in kat adedi 3'e, tahsis süresi 2023 yılında biten Genç Yazıcı Otel'in kat adedi 4'e, tahsis süresi 2023 yılında biten Ak Otel'in kat adedi 3'e, tahsis süresi 2035 yılında biten B. Garan Tesisleri'nin kat adedi diğer binasıyla birlikte 2'ye indirilecek"

BUGÜN NELER OLDU