Deprem sigortasına zam geldi

Zorunlu Deprem Sigortası'nda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, yeniden belirlendi.

Pazartesi 26.12.2011 10:53
Güncelleme: Pazartesi 26.12.2011 12:37
ABONE OL
Zorunlu Deprem Sigortası'nda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, çelik, betonarme, karkas yapılarda 640 TL, yığma kagir yapılarda 460 TL, diğer yapılarda ise 240 TL olarak belirlendi.

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatında değişiklik yapılmasına dair tarife ve talimat Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Zorunlu Deprem Sigortası'nda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, çelik, betonarme, karkas yapılarda 640 TL, yığma kagir yapılarda 460 TL, diğer yapılarda ise 240 TL'ye yükseldi. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli 150 bin TL'den çok olamayacak.

Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş diğer kuruluşlar tarafından yapılacak. Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı peşin olarak tahsil edilecek. Prim tutarının, taksitleri kredi kartı ile veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecek.

Yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul dahilinde bulunan rizikolar için yüzde 12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için yüzde 17,5 oranında belirlenecek. Her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL olurken, ödenen asgari komisyonun 3 TL'si sigorta şirketine, 7 TL'si acenteye ait olacak. Yukarıda belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL'yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla, sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenecek.

Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, teşvik komisyonu veya başarı ödülü verilebilecek.