Axa Sigorta büyürken acenteleri de büyüyor

AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO' su Cemal Ererdi, açıklanan 2011 yılı 12 aylık prim üretimleri sonucunda, Axa Sigorta' nın sektörde dört yıl üst üste liderlik başarısını yakalamış olduğunu belirterek, 2011 yılını oldukça iyi tamamladıklarını söyledi. Ayrıca Ererdi, elementer sigortacılıkta faaliyet gösteren Axa Sigorta' nın 2011 yılsonu itibariyle 1 milyar 997 milyon 608 bin 930 lira prim üretimi gerçekleştirmiş olduğunu belirtti. Axa Sigorta' nın sektör ortalamasının 10 puan üzerinde bir büyüme gösterdiğini söyleyen Ererdi, bu prim üretimiyle şirketin piyasa payını 2011 sonu itibariyle yüzde 13,8'e yükseltmiş olduklarını ve son 4 yıldır sürekli olarak büyüyen şirket konumuna geldiklerini vurguladı. Axa Sigorta' nın Türk sigortacılığında 5 milyonun üzerinde poliçe üretimi sağlayan bir şirket olduğuna değinen Ererdi, "Bugün gerek prim üretimi ve gerekse poliçe adedi bakımından Avrupa ölçülerinde bile ortanın üstü bir büyüklüğe ulaşan Axa Sigorta' nın hedefi 1 milyar euro prim üretimini aşmaktır" dedi. Ererdi, Axa Sigorta' nın hiçbir gruba ya da bankaya dayanmadan, tamamı serbest piyasa şartlarında elde edilmiş prim üretimine sahip bir şirket olduğuna dikkat çekerek, "Bu durum, şirketimizin piyasa beklentilerini önceden tespit ederek bunlara uygun çözümler yaratmasına neden oluyor ve bizi çevik olmaya zorluyor" dedi.
BİZE ULAŞIN