Sigorta yaptırmak için depremi beklemeyin

Sigortalı konut sayısında 2011'de yüzde 12,5 artış olduğunu belirten DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, "Ülkemizin deprem riski yüksek. Bu yüzden zorunlu deprem sigortası yaptırmak için deprem olmasını beklememeliyiz" dedi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, Türkiye' de büyük depremlerin ardından sigortalılık oranlarında artış gözlemlendiğini, ancak önemli olanın bu artışın sürekliliğini sağlamak ve felaketler olmadan önce sigorta yaptırmak olduğunu söyledi. Alınması gereken diğer önlemlerin yanı sıra muhtemel maddi kayıpları karşılamak için zorunlu deprem sigortasının mutlaka yaptırılması gerektiğinin altını çizen Yazıcı şunları ifade etti: "DASK olarak, Simav' da geçen yıl 19 Mayıs' ta meydana gelen ve artçı sarsıntılarla devam eden depremlerin yarattığı hasarlar için 853 sigortalıya toplam 9 milyon TL tazminat ödemesinde bulunduk. Van' daki tazminat ödemelerinin de büyük çoğunluğunu tamamladık, ihbarı geç yapılan veya ikinci depremle artan bazı hasarlar için ise çalışmalarımız devam ediyor. 7725 hasar ihbarı aldık, 5677 dosyanın işlemlerini tamamlayarak 4785 kişiye 57 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Tahminlerimiz nihai ödeme tutarının 80 milyon TL'yi bulacağı yönünde. Van' da deprem tarihinde %9 olan sigortalılık oranı daha yüksek olsaydı ödenen sigorta tazminatı da doğal olarak çok daha yüksek olacaktı." Türkiye genelinde sigortalılık oranında 2011 yılında yüzde 12,5 artış yaşandığını bildiren Yazıcı, "Van depremlerinin bu artışa etkisi büyük olurken Mayıs ayında meydana gelen Simav depremi de bölgesel bir sigortalılık artışını beraberinde getirdi. Ayrıca Japonya' da meydana gelen ve basında oldukça geniş yer alan depremin de sigorta artışında belirgin bir etkisi oldu. Afetler nedeniyle oluşan ekonomik kayıplarımızın büyük kısmını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sigortayla karşılamak istiyorsak zorunlu deprem sigortası sistemini sahiplenmeli ve çevremizdekileri de sigorta yaptırmaya teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.

SİMAV'DA SİGORTALI KONUT % 232 ARTTI
Simav'da sigortalı konut sayısında deprem sonrasında % 232 artış oldu. Simav'ın bağlı olduğu Kütahya'da ise zorunlu deprem sigortalı konut oranı depremden sonra %14'ten %18'e yükseldi. Depremden önce Kütahya genelinde zorunlu deprem sigortası kapsamına giren 144 bine yakın konutun sadece 18 bininin poliçesi bulunurken bugün bu sayı 26 bine yaklaştı. Van'da ise zorunlu deprem sigortalı konut sayısındaki artış çok daha fazla gerçekleşti. Depremden önce 7.318 olan sigortalı konut sayısı deprem sonrasında % 100 artarak 14.580'i aştı. Simav depremi daha çok bölgesel artışta etkili olurken, Van depremi ülke genelindeki sigortalı konut sayısında da %5'lik artış sağladı. Ülke genelinde toplam sigortalı konut sayısı 3 milyon 780 bine ulaştı.

BİZE ULAŞIN