Başbakan nükleere el koydu

Akkuyu Nükleer Santrali için bürokrasiyi hızlandırmak için Başbakanlık genelge yayınladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacağı bildirildi.

Genelgede, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi, sürekli olarak yüksek oranda artan elektrik enerjisi talebinin karşılanabilmesi, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın ve cari açığın azaltılabilmesi için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimum düzeyde kullanılması, enerji verimliliğinin artırılması ve enerji yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra Türkiye'de inşa edilecek nükleer santrallerden üretilecek elektriğin enerji arz portföyüne katılmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında nükleer santrallerin de yer alabilmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu'nun 18 Mayıs 2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Kararı ile kabul edilen Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi'nde elektrik üretiminde nükleer santrallerin kullanılması konusunda başlatılan çalışmalara devam edilmesi, bu santrallerin elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının uzun dönemde daha da artırılması, ayrıca 9. Kalkınma Planında, elektrik arzında sağlıklı bir çeşitlendirme yaratmak için elektrik üretim kaynakları arasına nükleer enerjinin dahil edilmesinin hedeflendiği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

''Bu hedef doğrultusunda, 12 Mayıs 2010 tarihinde 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma' imzalanmış, akabinde 15 Temmuz 2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve 6 Ekim 2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu hükümetler arası anlaşma ile gerçekleştirilmesi öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacaktır. Projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarımızca her türlü iş ve işlemler ivedilikle sonuçlandırılacaktır.''
BİZE ULAŞIN