Sabah el attı muhasebeciler kurtuldu

SABAH'ın gündeme getirdiği 84 bin serbest muhasebecinin denetim yetkisini elinden alıp 4 bin yeminli mali müşavire ayrıcalık sağlayan TTK'daki düzenlemeden geri adım atıldı

SABAH'ın gündeme getirdiği 84 bin serbest muhasebeci mali müşaviri ekmeğinden edecek düzenlemede geri adım atıldı. Lobinin isteğiyle Türk Ticaret Kanunu'ndaki (TTK) şeffaflık ve denetim ilkelerinin bozulmasına neden olan değişiklikler Meclis'te görüşülürken son dakika önergesiyle şirketlere ilişkin denetim yetkisini sadece yeminli mali müşavirlere veren madde düzeltildi. Meclis tatile girmeden önce yasalaşan Torba Kanun'un görüşmeleri sırasında verilen bir önergeyle eskiye dönüldü. Böylece 4 bin yeminli mali müşavirin hakkını koruyup, Türkiye çapında 84 bin muhasebecinin yetkisini elinden alan ayrımcılığa son verilmiş oldu. Torba Yasa'ya eklenen maddeyle yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile ticaret müfettişlerinin hiçbir sınava girmeden bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecekleri hükmü iptal edildi.

KURUMA YETKİ
Önceki gece yapılan yeni düzenlemeye göre, bağımsız denetçilerde yetkilendirme meslek mensubu olanlar arasından kamu gözetimi kurumu tarafından yapılacak.

SABAH gündeme getirdi
Yeni TTK yürürlüğe girmeden önce yasanın orjinalinin bozulmasına neden olan değişiklikler görüşülürken verilen bir önergeyle "Denetim serbest muhasebeciler ve mali müşavirler tarafından yapılır" düzenlemesi değiştirilmişti. 84 bin muhasebeciyi yetkisizleştiren ve 4 bin yeminli mali müşavire kıyak olarak algılanan düzenlemeye odalar ilanlarla tepki göstermişti. Serbest muhasebeciye sınava girme zorunluluğu getiren düzenlemeyi SABAH gündemde tutmuştu.

SGK'lılara müjde
TORBA Yasa'da yer alan diğer düzenlemelerle sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanların hanede kişi başına düşen geliri, asgari ücretin üçte birinden az ise yardım alabilecekler. Kamuda çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi amacıyla yurtdışına gönderilmeleri durumunda, refakatçilerinin konuklama giderleri karşılanacak. 1999 Marmara depreminin ardından işyerlerinin borç taksitleri, hak sahipleri tarafından üst üste 3 kez ödenmezse ve hak sahipleri de hakkından vazgeçerse, İl İdare Kurulu kararı ile hak sahipliği düşürülecek.

BİZE ULAŞIN