BES 8 yılda ortalama % 4.8 reel getiri sağladı

Türkiye'de 2003 yılı sonlarında faaliyete başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde bugüne kadar 17 milyar lira fon birikti. Son dönemde devlet katkısıyla gündemde olan sistem, katılımcılarına yıllık ortalama % 4.8 oranında reel getiri sağladı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin faaliyete başladığı 2003 yılından bu yana şeffaf yapısını koruduğunu ve istenildiğinde emeklilik şirketi değişikliğine kadar olanak sağlayan esnek uygulamalara sahip olduğunu belirten AXA SİGORTA Başkan ve İcra Kurulu Üyesi (Hayat ve Emeklilik) Olgun Küntay, BES'in tüketici haklarını üst seviyede gözeten bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, Haziran 2012 tarihi itibariyle 2,8 milyon katılımcıya hizmet verdiğini ve 16,5 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştığını ifade eden Küntay, bu fon büyüklüğünü yöneten 17 şirketin bulunduğunu vurguladı. Küntay ayrıca, emeklilik fonlarının 2011 yılı sonuna kadar geçen 8 yıllık sürede, yıllık ortalama yüzde 4,8 mertebesinde bir reel getiriye ulaştığını da sözlerine ekledi.

YILLIK GELİR SİGORTASI

Sistemin önümüzdeki dönemde karşılaması gereken bir diğer beklentinin de emeklilik maaş ödemeleri üzerinde olacağını vurgulayan Küntay, "Bugüne kadar genelde biriktirme dönemine vurgu yapan düzenlemeler, artık emeklilik dönemini planlayan katılımcılara alternatif emekli maaşı ödeme modelleri sunabilen bir yapıya doğru genişlemelidir. Yıllık gelir sigortaları hakkındaki düzenleme çalışmalarının 2012 yılında tamamlanarak, gelecek yıldan itibaren 10 yıllık sürelerini tamamlayarak sistemden emeklilik hakkı kazanacak katılımcılara, ömür boyu maaş seçeneği de dahil olmak üzere farklı maaş seçeneklerinin sunulabilmesinin emeklilik algısını pekiştirmek açısından önemli olduğu düşünülmektedir" dedi.

2023 BEKLENTİSİ 350 MİLYAR LİRA
Küntay, düzenlemelerin bireylere ve kurumlara sağladığı özendirici uygulamalar sayesinde önümüzdeki dönemde sisteme katılımların artacağı görüşünde. Çıkış oranlarında da belirgin bir gerileme yaşanmasının beklendiğini dile getiren Küntay, ülkemizde ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde süreceğinin ve gelir dağılımının giderek iyileşeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Genç nüfusun, ilerleyen yıllar boyunca ekonomik olarak aktif nüfusa katılacak olmasının da emeklilik sistemine ilgiyi artıracağını ifade eden Küntay, "Batılı ülkelerdeki benzer sistemlerin parametreleriyle uyumlu olarak, 2023 yılına kadar emeklilik fonlarının milli gelir içindeki payının yüzde 10 mertebesine yükselmesi durumunda 350 ile 400 milyar lira düzeyinde bir fon büyüklüğüne ulaşılmış olacaktır" dedi.

BİZE ULAŞIN