Recep Koçak: Türkiye'de sigorta algısı yüksek

Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, Türkiye' nin sigorta bilinci yeni yeni gelişen, potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu söyleyerek, sektörün son yıllarda bu konuda yerel ve ulusal çapta önemli projeler gerçekleştirdiğini vurguladı. Bundan sonra da bu tür projelerin devam edeceğini belirten Koçak sözlerine şöyle devam etti, "Hiç kuşku yok ki sigorta bir gelişmişlik göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 8'ine ulaşan sigorta prim üretimi, ülkemizde hala yüzde 1,3 seviyelerinde. Yalnızca ülkemize özgü şu tezat durumun değişmesi bile bizi sigortacılık anlamında çok ileri seviyelere taşıyacağı muhakkak. Türkiye, dünyanın en büyük 16. ekonomisiyken, sigorta primi üretimi açısından dünyanın 37. ülkesi. Tüm bu veriler bize daha kat edeceğimiz çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Pahalı olabileceği algısı, ekonomik yetersizlikler, "bana bir şey olmaz" düşüncesi ve zorunlu olmasına karşın cezai müeyyide uygulanmadığı gerekçesiyle gerçek anlamda bir zorunluluk hissedilmemesi gibi sebeplerle ne yazık ki zorunlu deprem sigortası yaptırılmıyor. Öncelikli olarak bu algıları değiştirmekle işe başlayabiliriz."

BİZE ULAŞIN