Mısır'a 1 milyar dolar kredi

Türkiye, Mısır'a vereceği 1 milyar dolarlık kredi tutarının, her biri 500 milyon dolar olmak üzere iki dilim halinde, ilk dilimini 30 Ekim'e kadar, ikinci dilimini ise 30 Ocak'a kadar transfer edecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imzalı milletlerarası andlaşmaya göre, Bakanlar Kurulu'nca, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Mısır Arap Cumhuriyeti'ne 1 milyar dolar tutarında kredi verilmesine ilişkin ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Kredi Anlaşması''nın yürürlüğe girmesi 11 Ekim 2012 tarihinde kararlaştırıldı.

Milletlerarası andlaşmaya göre, kredinin vadesi anlaşma tarihinden itibaren 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl olarak belirlendi.

Kredinin kullanılmış ve geri ödenmemiş anapara tutarı üzerinden Türkiye'nin, Mısır'ın banka hesabına her bir kullanım tutarını aktardığı tarihten başlayarak altı aylık bazda faiz uygulanacak.

Faiz oranı, ödemenin yapıldığı gündeki Londra Bankalar Arası Takas Piyasası'nda 6 ay vadeli dolar cinsinden mevduata verilen ve Londra zamanı ile saat 11.00'da ilan edilen ''Reuters Libor01'' ekranında yayınlanan 6 aylık Libor oranı olarak belirlendi.

Mısır, her yılın 30 Nisan ve 30 Ekim tarihlerinde olmak üzere 5 eşit 6 aylık taksitler halinde krediyi geri ödeyecek.

Anlaşma kapsamında vadesi gelmiş ve muaccel olan herhangi bir tutarın, herhangi bir sebeple tam olarak ve vadesinde ödenmemesi halinde, Mısır, Türkiye'ye vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süreye kadar hesaplanacak olan temerrüt tutarı üzerinden Türkiye'nin takdirinde olmak üzere daha önce belirtilen faiz oranı üzerine eklenecek yıllık yüzde 1 eklenmesi ile bulunacak oranında gecikme faizi ödeyecek.

Temerrüt faiz oranı bir yıl 360 gün ve gerçek gün sayısı esasına dayalı olarak hesaplanacak.

BİZE ULAŞIN