TÜRK-İŞ Gül'den ''veto'' istedi

TÜRK-İŞ, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun iki fıkrasını yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iadesini istedi.

Konfederasyon, kanunun ''kuruculuk şartları'' başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrası ile ''sendika özgürlüğünün güvencesi'' başlıklı 25'inci maddesinin beşinci fıkrasının yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilmesi istemiyle Cumhurbaşkanı Gül'e mektup sundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve Genel Sekreter Pevrul Kavlak imzasıyla sunulan mektupta, TÜRK-İŞ'in, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasının demokratikleşme çabalarına katkı sağlayacağına inandığı belirtildi.

TÜRK-İŞ'in, kanunun gerek hazırlanışı gerekse TBMM'de alt komisyon ve komisyon aşamalarında sürdürülen çalışma sürecinde azami katkı içerisinde olduğu, yapıcı önerilerde bulunduğu ifade edilen mektupta, bu önerilerin büyük kısmının dikkate alınmadığı savunuldu.

Kanunun, çalışma yaşamı açısından büyük sakıncalar barındıran bazı hükümlerle onaya sunulduğu öne sürülen mektupta, bu hükümlerin şunlar olduğu bildirildi:

''2821 Sayılı Sendikalar Kanunu'nun 'kurucularda aranacak nitelikler' başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasında, sendika kurucusu olabilmek için aranan 'sendikanın kurulacağı iş kolunda fiilen çalışır olma' ve 'Türkçe okur-yazar olma' şartı bulunmaktadır. Ancak onaya sunulan kanunun 'kuruculuk şartları' başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasıyla sendikanın kurulacağı iş kolunda fiilen çalışma ve Türkçe okur-yazar olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Getirilen hükme göre her ne kadar 'fiilen çalışan' ibaresi bulunsa da bu ibare 'sendikanın kurulacağı iş kolunda fiilen çalışmayı' kapsamamaktadır. Böyle bir uygulamanın Türk çalışma hayatına pozitif hiç bir etkisi olmayacağı gibi, ortaya sendika görüntüsü altında yüzlerce kuruluş çıkacak, çalışma hayatı kendini daha büyük bir kaos içinde bulacaktır.

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu'nun 'sendikaya üye olup olmama hürriyetinin teminatı' başlıklı 31'inci maddesiyle tüm işçiler için güvence altına alınan sendikal tazminat hakkı, huzurunuzdaki kanunun 'sendika özgürlüğünün güvencesi' başlıklı 25'inci maddesinin beşinci fıkrasıyla 30 ve daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde çalışan işçiler için tamamen ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle 30 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde çalışan yaklaşık 6,5 milyon işçi için örgütlenmenin önü kesilmiştir.''

Mektupta, ''Bu maddelerin TBMM'de yeniden görüşülmesiyle mağduriyetlerin engelleneceği ve çalışma barışına katkı sağlanacağı'' görüşüne yer verildi.

BİZE ULAŞIN