İmarda tek yetki Çevre Bakanlığı'nda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Türkiye Belediyesi" oluyor. Taslak halindeki yeni İmar Kanunu'na göre büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere belediyeler, il özel idareleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları yetki sınırları içindeki alanlara ait imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslara uygun yapılacak. Bakanlığın denetim yetkilerinin artması ile artık belediye meclislerinde istenildiği gibi imar planları bozulamayacak, yeşil alanlar, meydanlar ve hizmet alanları imar planlarında öngörüldüğü gibi aynen uygulanacak. Tüm plan ve imar çalışmaları elektronik ortamda üretilecek, ilan edilecek, paylaşılacak ve arşivlenecek. Planlar ve değişiklikleri, kesinleştiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde bakanlık portalında yayınlanmak üzere gönderilecek. Düzeltme olmazsa bakanlık tüm planları resen uyumlu hale getirecek.
BİZE ULAŞIN