Darbenin arkasında bakın ne var

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu 28 Şubat'ın arkasında Anadolulu işadamlarının bayilikten üretime geçmesini istemeyen İstanbul sermayesinin olduğunu açıkladı. Komisyon raporunda, "İstanbul sermayesi tekelci konumunu devam ettirmek için askeri-sivil bürokrasiyi harekete geçirdi. Anadolulu şirketler irtica suçlamasıyla iflas ettirildi" denildi

Türk ekonomi tarihinin en büyük krizi olan 2001'e zemin hazırlayan 28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili rapor tamamlandı. TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesindeki alt komisyonun hazırladığı taslak raporda, Anadolu sermayesinin askeri ve bürokratik vesayet altına alınarak İstanbul sermayesine karşı güç kaybettirildiği belirtildi. 28 Şubat'ın en önemli nedeninin Anadolu sermayesinin bayilikten üretime geçmeye çalışması olduğu savunuldu. Raporda, "Anadolu sermayesinin üretime başlaması İstanbul'un statükocu sermayesini rahatsız etti. Piyasanın kontrolünü kaybetme endişesi duyan İstanbul merkezli sermaye, tekelci konumunu devam ettirmek için asker-sivil bürokrasiyi harekete geçirdi. Çoğunluğu Anadolu kentlerinde üretime başlayan pek çok şirket irticacı suçlamasıyla iflas ettirildi" denildi.

FİŞLEME BELGESİ RAPORDA

28 Şubat'ın en fazla tartışılan Anadolu sermayesine yönelik Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nın fişleme belgesi de rapora girdi. Komisyon raporuna giren belgede "Teşvik ve yabancı sermaye mevzuatına aykırı tavır içinde olmayan ancak İslami siyasallaştırma faaliyetlerine destek veren kuruluşları tespit ederek Hazine Müsteşarlığı'na duyurma sorumluluğu devletin diğer birimlerine aittir. Ancak söz konusu firmalara belli bir kadrolaşmanın gereği olarak haksız çıkarlar sağlayan kamu görevlileri tespit edilirse bunların üzerine gidilmesi ve memuriyetle ilişkilerinin kesilmesi doğaldır" ifadeleri yer alıyor.

İRTİCACI DİYE İNCELETTİLER
Genel kurma y İstihbarat Daire Başkanlığı'nın hazırlayıp, Cumhurbaşkanı'na sunduğu 17 Mart 1998 tarihli "İrtica ne durumda?" başlıklı belgede 'irticayı desteklediği" iddia edilen holding, şirket, özel finans kurumlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. İslami sermayenin yurtdışı eğitim yatırımlarının ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olup olmadıklarının incelenmesi istenen belgede, söz konusu şirketlere çıkar sağlayan kamu görevlilerinin de soruşturulması isteniyor.

MALİ BATAKLIK BÜYÜTÜLDÜ
Refah-Yol hükümetinin istifasını sunduğu dönemde bankalara el koyma yetkisinin uygulamaya geçirilemediği hatırlatılan raporda, "Geçen bu süreçte vesayetçi sistem, mali bataklığın büyümesine göz yummuştur. Bu arada Egebank, Türkbank, İnterbank problemlerinin üstü örtülmüştür" denildi.

14 PAŞA BANKAYA GİRDİ
Raporda, Hüsnü Çelenkler, Metin Akpınar, A. Doğan Bayazıt, Ö. Feyzi Aysun, Sabri Yirmibeşoğlu, Çetin Ersarı, Teoman Koman, Işık Biren, H. Vural Bayazıt, M. Muhittin Fisunoğlu, Zahit Atakan, Ekmel Totrakan, Alaettin Güven, G. Aydın Aksan gibi emekli paş

BİZE ULAŞIN