Mısır ile ticaret daha hızlı olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'nin dış ticareti açısından Mısır'ın daha önemli hale geldiğini belirterek, ''Mısır ile imzaladığımız işbirliği protokolleri sayesinde iki ülke arasındaki ticaret daha hızlı ve güvenli olacak'' dedi.

Bakan Yazıcı, geçtiğimiz hafta sonu Türk-Mısır İş Forumu'nda ticaret alanıyla ilgili imzalanan protokollere dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde çok büyük ivme kazandığına dikkati çeken Yazıcı, 2002'de 444 milyon dolar olan dış ticaret hacminin 2011'de 4,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Mısır ile yapılan ticaretin yüzde 97'sinin deniz yoluyla gerçekleştiğini belirten Yazıcı, şu bilgileri verdi:

''Ülkemiz ile Mısır arasında Ro-Ro seferlerinin tesisine ilişkin Mutabakat Zaptı 23 Nisan 2012'de imzalandı. Mersin ile Port Said arasındaki Ro-Ro seferleri 26 Nisan'da başladı. İskenderiye Limanı'nı işleten operatörden kaynaklı gerekçeler nedeniyle buraya henüz Ro-Ro seferi gerçekleşmedi. Biz, bu güzergahta da en kısa sürede seferlerin başlaması için çalışmaları yürütüyoruz.

Bunun dışında Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği Protokolü'nü imzalayarak iki ülke arasındaki sevkıyatlara uygulanan gümrük kontrollerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Protokolün uygulaması kapsamında iki gümrük idaresi bir eylem planı oluşturacak, bu plan çerçevesinde ortak gümrük etkinlikleri ve operasyonları düzenlenecek, eğitim ve deneyim paylaşımı amacıyla iki ülke gümrük personelini kapsayan çalışma ziyaretleri ve personel değişimi yapılacak. Ro-Ro hattının işleyişi sırasında ortaya çıkan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak da mekanizma oluşturulacak.''


GÜMRÜK İDARELERİ ''KARDEŞ'' OLDU

Mersin ve İskenderun ile İskenderiye ve Port Said limanlarında gümrük işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan gümrük idareleri arasındaki işbirliğinin tesisi ve geliştirilmesi için ''Yerel Gümrük İdareleri Arasında Kardeşlik Protokolleri''ni imzaladıklarını anımsatan Bakan Yazıcı, Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle İskenderiye ve Port Said limanlarının son dönemde Türkiye'nin dış ticareti için daha da önemli duruma geldiğini vurguladı.

Bakan Yazıcı, Türk gümrük idaresinin öncülüğünde eski İpekyolu'nun canlandırılması için İpekyolu güzergahındaki ülke gümrük idareleriyle 2008'den bu yana ortak çalışma yaptıklarını ve önemli mesafeler alındığını anlattı. Yazıcı, ''Bu çalışmalar sadece Avrupa ve Asya'yı bağlamaya yönelik doğu-batı hattında olmayıp, Avrupa ve Asya'yı Afrika'ya bağlayacak kuzey-güney hattını da içeriyor. Türkiye ile Mısır arasındaki Ro-Ro seferleri ülkemizi bu hat için kilit noktaya getiriyor. Gümrük işlemlerindeki işbirliği sayesinde gerçekleştirilecek basitleştirmelerle bu hat taşımacılarımız için güçlü bir alternatif olacak'' diye konuştu

''Temel hedefimiz İskenderun-Port Said ve Mersin-İskenderiye Ro-Ro seferlerinin Suriye rotasına gerçek anlamda alternatif olması'' diyen Yazıcı, gümrük ve taşımacılık işlemlerinin protokollerle kolaylaştırılması sayesinde bu işlemlerden sağlanacak maliyet düşüşlerinin Türkiye ve Mısır başta olmak üzere ve diğer bölge ülkelerinin ticaretine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kardeşlik protokolleriyle ilgili gümrük idareleri arasında gümrük soruşturmaları, kontrolleri, bilgi işlem tekniklerinin kullanımı alanları başta olmak üzere bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamaların değişiminin yapılacağını bildiren Yazıcı, şunları kaydetti:

''Mısır, düşük işçi ve enerji ücretleri ve ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları ile yatırımlar için cazip bir ülke. 2009 ve 2010 yıllarında Mısır'a sırasıyla 8,1 ve 6,8 milyar dolar tutarında net doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Mısır ile imzaladığımız işbirliği protokolleri sayesinde iki ülke arasındaki ticaret daha hızlı ve güvenli olacak.''


REKABET KURUMLARI BİLGİ PAYLAŞACAK

İki ülke arasında ''Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Denetimi Alanında İşbirliği Anlaşması''nın da imzalandığını anımsatan Yazıcı, bu anlaşma sayesinde ikili ticareti engelleyici hususların asgariye indirilmesi ile tüketicinin sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarlarının korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki tüketici uyuşmazlıklarını minimum düzeye indireceğini ve tüketicilerin haklarının daha güçlü biçimde korunacağını ifade eden Bakan Yazıcı, ''Rekabet Kurumları Arasında Rekabet Hukuku ve Politikası Bağlamında da mutabakat zaptı imzaladık. Çünkü, rekabet hukuku ve politikası küreselleşme sürecine paralel olarak her geçen gün daha fazla uluslararası nitelik kazanıyor. Atılan imzayla Rekabet Kurumu ve Mısır Rekabet Kurumu arasında bağlayıcı olmayan işbirliği modeli çerçevesinde, bilgi ve tecrübe paylaşımına gidilerek bilgi seviyesinin ve uygulama tecrübesinin karşılıklı geliştirilmesi sağlanacak'' dedi.

BİZE ULAŞIN