Anadolu sermayesine teşvikleri kesin!

İstanbul sermayesi, asker ve bürokrasinin 28 Şubat'ta adeta ortaklaşa linç ettiği Anadolu şirketleriyle ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Meclis Darbe Komisyonu'nun raporunda, bu şirketlere Genelkurmay talimatıyla teşvik verilmesinin engellendiği belgelendi

28 Şubat darbesinde asker-bürokrasi-sermaye ortaklığının Anadolu şirketlerine yönelik girişimleri Meclis'te kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun raporunda tek tek ortaya çıktı. Taslak rapor, 28 Şubat sürecinde sermaye grupları arasında nasıl tasnif yapıldığını ve "irticacı" olarak sınıflandırılan sermayenin tasfiye planlarını açığa çıkardı. Raporda, 28 Şubat sürecinde Genelkurmay'ın Cumhurbaşkanlığı'nda verdiği brifinglerin notları da yer alıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verilen 60 sayfalık Genelkurmay brifinginin içeriğinde 28 Şubat sürecinde "irticacı sermaye" olarak adlandırılan gruplara ilişkin bilgiler bulunuyor. Refah-Yol Hükümeti'nin istifasının ardından verilen brifing belgelerinde tasnif edilen sermaye gruplarının nasıl tasfiye edileceği konusuna değinilerek, irticaya destek veren şirket, holding ve finans kurumlarına, Hazine teşviklerinin verilmesinin önlenmesi isteniyor. Bunun için yasal ve idari tedbirlerin alınması uyarısında bulunuluyor. Genelkurmay brifingde, "irticacı" diye tasnif ettiği sermayeye ilişkin şu tespitlerde bulunuyor:
* İrticai kesimin sermaye alanında 7 büyük holding, 4 bin civarında şirket, 11 büyük özel finans kurumu var. Bu kuruluşların 1990 'da 1.7 trilyon olan aktifleri 1997'de 337 trilyona ulaştı. Örneğin 1995'te 20 milyar TL ile kurulan Kombassan, iki yıl içinde sermayesini 500 kat artırdı.

ÖFK'LARI DENETLEYİN
* 23 Aralık 1997 tarihli MGK toplantısında Özel Finans Kurumları'nın (ÖFK) durumları görüşüldü ve hükümetten bu kurumların incelenmesi istendi. Özel Finans Kurumları'nın da Bankalar Yasası'na benzer yasal düzenleme içerisinde faaliyette bulunmalarını temin etmek için gerekli çalışmalar yapılması istendi.
* Hazine Müsteşarlığı içerisindeki irticai kadrolar, irticayı destekleyen sermaye arasında yer alan A... Finans Kurumu A.Ş.'ye, Y... A.Ş.'ye, Ü... A.Ş.'ye teşvik verdi. İrticayı destekleyenlere teşvik verilmesini engellemeye çalışan bürokratların bazıları sindirildi. Bu sermayenin kaynağı belirsiz finansmanı ile ekonomide söz sahibi olmasına mani olunamadı.

KÖŞK NE DEDİ?
Genelkurmay'ın brifingiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'nca hazırlanan raporda ise Yozgat'ta Yimpaş ve Yozgat Spor ile Konya'da Kombassan, Sayha Holding, Endüstri Holding ve KEDAŞ (Konya Elektrik Dağıtım A.Ş.) hakkında incelemeler yapıldığı belirtiliyor. Raporda, "Bunlardan mali mevzuata aykırı davranan firmaların ilgili kurum ve kuruluşlarca (örneğin Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu v.b) Hazine Müsteşarlığı'na bildirilmesi halinde söz konusu firmaların teşvik belgelerinin iptal edilebileceği mümkün görülmektedir" denildi.

TEŞVİK VETOSUNA 'ÜLKER' ÖRNEĞİ
Raporda, eski bakanlardan Güneş Taner'in ifadelerine dayanılarak fişlenen sermaye gruplarına dönük teşvik vetosuna ilişkin olarak da "Ülker" örneği verildi. Raporda, Taner'in Ülker grubunun teşvik almak için Hazine'ye başvurusunun onaylanmaması için Genelkurmay'dan bir albayın istekte bulunduğuna ilişkin sözlerine atıfta bulunuldu.

BİZE ULAŞIN