Kentbank'a izin verilecek mi?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kentbank ve Demirbank'a özgü bir düzenleme yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ''5 Milyar Dolarlık Düzenleme'' başlıklı haberdeki ''TMSF'nin alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik ile toplamda 5 miyar dolarlık dava bulunan KentBank ve DemirBank için gerekli düzenleme yapılmış oldu.'' şeklinde yanlış yorum yapıldığı ifade edildi.

Basında yer aldığı gibi değişiklik ile Kentbank ve Demirbank'a özgü bir düzenleme yapılmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi

''11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Daire Başkanlıklarının yeniden belirlenen görev alanına ilişkin yetki ve görevlerde ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu aşamada, Teşkilat Yönetmeliğine uyumunun sağlanmasını teminen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması gereği doğmuştur.

5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve Kanuna istinaden çıkarılan diğer alt düzenlemelere uyumunun sağlanmasını teminen 30 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.''

BİZE ULAŞIN