Şimdi tarım (ve gıda) zamanı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Bakanlığı’nın 2013-2017 yıllarını kapsayan dört yıllık Stratejik Planını dün açıkladı.

İlknur Menlik
ilknur@gidahatti.com

"Şimdi tarım zamanı" mottosuyla yayınlanan 132 sayfalık plan, Bakanlığın bugüne kadar yayınladığı ikinci stratejik plan olma özelliğini taşıyor. 2010-2014 yıllarını kapsayan ilk plan, 2011 genel seçimleri sonrasında Bakanlığın yeniden yapılanması nedeniyle ancak iki yıl uygulanabildi. Bakan Eker, 2013-2017 Stratejik Planı'nda, Bakanlığının yeniden yapılanması doğrultusunda vizyon, misyon ve temel değerlerini daha uygulanabilir hale getirdiklerini belirtiyor.

Çalışmalarının başlangıcı yaklaşık 3 yıl öncesine dayanan Stratejik Plan, 5 stratejik alanı kapsıyor. Stratejik Plan'da bu beş alanda gerçekleştirilecek çalışmalar için de 143 adet performans göstergesi yer alıyor; kırmızı et üretiminin 2012 yılındaki 870 bin ton düzeyinden 2017 yılında 1 milyon 500 bin tona çıkarılması, geçen yıl 7 milyon ton olan kayıtlı süt miktarının 11 milyon tona yükseltilmesi gibi.

Plan'da ayrıca, odaklanılan beş stratejik alandaki fırsat ve tehditler de sıralanmış. Gıda Güvenilirliği başlığında yer alan tehdit ve fırsatlardan; AB'ye uyum çalışmalarının devam edeceği ve gündemdeki yerini koruyacağı; aynı şekilde Bakanlığın, denetimlerini arttıracağı, bunun yanı sıra gıda güvenirliği ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği görülüyor.

Bakanlığın, 2023'te dünyanın ilk 5 tarım ülkesi arasında yer almak ve 150 milyar dolar tarımsal hasılaya, 40 milyar dolarlık tarımsal ihracata ulaşmak gibi Türkiye'nin 2023 vizyonuyla örtüşen iddialı hedefleri var. Bunun yansımalarını, Bakanlığın Stratejik Planında görebiliyoruz. Hedefler oldukça iddialı. Gerisi, belirlenen bu hedeflerin gerçekleştirilmesine ve uygulamanın başarısına kalıyor. Stratejik Plan'da Bakanlığın paydaşlarıyla yapılan anketlerin sonucuna da yer veriliyor. Buna göre Bakanlığın geliştirilmesi gereken yönleri; bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri, teknolojik imkânlar, iş akış süreçleri ve paydaşlarıyla ilişkileri olarak ortaya çıkmış. Aslında Plan, birçok konuyu fazla yoruma gerek bırakmayacak şekilde ortaya koymuş. Ben sadece, tarım ve gıdayı hiçbir zaman birbirinden ayırmadığım ve Bakanlığın yeni yapılanmasında ismine gıda da eklendiği için, Stratejik Plan'ın mottosuna bu yönde bir ekleme yapıyor ve "Şimdi tarım ve gıda zamanı!" diyorum.

BİZE ULAŞIN