Elektrikte rekabet incelemesi

Rekabet Kurulu tarafından elektrik enerjisi toptan ve perakende satış piyasaları hakkında piyasa incelemesi başlatıldı.

Rekabet Kurulu, elektrik enerjisi toptan ve perakende satış piyasaları hakkında piyasa incelemesi başlattı.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanan duyuruda, elektrik piyasasının kendine özgü niteliklerinin yanında bugüne kadar Rekabet Kurumu tarafından elektrik piyasalarına yönelik yapılan incelemeler ve elektrik sektöründe benzer serbestleşme sürecinden geçen ülkelerin deneyimlerinin bu sürecin oldukça meşakkatli olduğunu gösterdiği belirtildi.

Elektriğin istikrarlı, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa ortamında yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasının hedeflendiği elektrik piyasalarının serbestleşme sürecinde, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanması ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni bir aşamaya girildiği ifade edilen duyuruda, bu aşamada, elektrik toptan satış piyasasının oluşturulması ve tüketicilerin serbestleşme sürecinden yeterli faydayı elde edebilmesinin sağlanmasının ön plana çıktığı kaydedildi.
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, bahse konu süreçte rekabetçi yapıyı olumsuz etkileyebilecek unsurların tespiti, bu kapsamda piyasanın gelişmesine yönelik rekabet politikası önerilerinin oluşturularak kamuoyu ile paylaşılması yoluyla bu alandaki tartışmalara katkı sağlanması ve sektörün rekabetçi yapısına ilişkin kurumsal bilgi birikiminin derinleştirilmesi amacıyla elektrik toptan ve perakende satış piyasalarına ilişkin bir piyasa incelemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Rekabet savunuculuğu kapsamında yapılacak piyasa incelemesi sürecinde sektörde yer alan tüm paydaşlar konuya ilişkin her türlü görüş ve önerilerini resmi internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Kurumumuza iletebileceklerdir. Kurumumuza iletilen görüş ve öneriler Kurumumuz internet sitesinde yayımlanabileceğinden gizlilik talebi olan görüş sahiplerinin söz konusu taleplerini görüş ve önerileri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir."

BİZE ULAŞIN