Türkiye kalifiye işçi arıyor

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, "Türkiye'de 2013 için doldurulması en zor pozisyonlar mühendis, kalifiye işçi ve satış temsilcisi pozisyonlarıdır" dedi.

Çarşamba 29.05.2013 00:00
ABONE OL
ManpowerGroup tarafından 2006 yılından bu yana küresel çapta hazırlanan "Yetenek Açığı 2013 Raporu" yayımlandı.

Araştırmaya katılan yaklaşık 40 bin işverenin yüzde 35'i yetenek açığıyla karşı karşıya olduklarını ve doğru becerilere sahip personel bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Küresel yetenek krizi dünya çapında işverenler için zorlayıcı ve yaygın bir konu olmaya devam ederken, araştırmaya bu yıl üçüncü kez katılan Türkiye'deki işverenlerin yarısından fazlası, yüzde 58'i yetenek açığı çektiklerini ve bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Yetenek açığı oranı ile dünya ortalamasının üzerinde yer alan Türkiye, Japonya (yüzde 85), Brezilya (yüzde 68) ve Hindistan'ın (yüzde 61) ardından yüzde 58 ile dünyada en fazla yetenek açığı olan dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

ManpowerGroup 2013 Yetenek Açığı Raporu'nu Türkiye açısından değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, "Türkiye'deki kronik işsizliğin çözümüne ışık tutabilecek bu raporun detaylı okunması ve analiz edilmesi herkes için faydalı olacaktır. Potansiyel işgücümüzü değerlendirememeye devam edersek, işsizlik oranları her yıl artacağı gibi, işverenlerimizde küresel rekabette zarar görmeye başlayacaktır" dedi.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2013 için doldurulması en zor pozisyonlar mühendis, kalifiye işçi ve satış temsilcisi pozisyonlarıdır. Dünyada ise 2013 yılında en fazla Yetenek Açığı hissedilen pozisyonlar zanaatkarlar, mühendisler ve satış temsilcileri oldu. Dünyadaki işverenler aynı zamanda muhasebe ve finans personeli ve yönetici/İdareci pozisyonlar için de yetenek açığının giderek arttığını ifade ediyor" değerlendirmesini yaptı.

ManpowerGroup Yetenek Açığı Anketi sonuçlarına göre, dünya genelindeki yüzde 35'lik oran ile küresel krizin başladığı zamandan bu yana en yüksek yetenek açığı seviyesine ulaşıldığını söyleyen Hatipoğlu, "Değişen demografik değerler, teknoloji evrimi ve siyasi, ekonomik ve sosyal şoklara daha meyilli hale gelen küresel dünya, yetenek sıkıntısını da ciddi bir gerçeklik olarak karşımıza getirdi. 2006 yılında ManpowerGroup bu araştırmayı ilk kez yaptığında mevcut iş alanlarını dolduracak kadar yetenekli işgücü olmadığı ve bunun üretimi olumsuz etkilediği görüşü hakimdi. Küresel krizin zirve yaptığı 2009 yılındaki araştırmada, milyonlarca insan işsizken, şirketlerin yüzde 30'unun hala belirli pozisyonları doldurmakta zorluk çektiğini belirtmeleri ise ortaya başka gerçekliği daha açık olarak koydu" dedi.


KÜRESEL KRİZDEN BU YANA DÜNYADAKİ EN YÜKSEK YETENEK AÇIĞI ORANI

Dünya genelinden araştırmaya katılan işverenlerin yarısından fazlasının (yüzde 54) yetenek açığının müşteri ihtiyaçlarını karşılama yetenekleri açısından kuvvetli ya da orta dereceli olumsuz etkisi olacağına inandıklarını aktaran Hatipoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ekonomi iyileştikçe yetenek açığı daha gözle görünür hale geldi. Geçen yılki araştırmada işverenler yetenek açığını rakiplerinin de benzer sorundan mustarip olmasıyla da ilintili olarak ortak bir sorun olarak nitelendiriyor ve işlerine yansımasının sınırlı kalacağı inancını paylaşıyorlardı. Fakat 2013 araştırmasındaki tablo daha farklı. Yetenek açığı çektiğini söyleyen işverenlerin sayısı az miktarda artış gösterse de, bu sorunun işlerini kuvvetli veya orta derecede etkileyeceğini söyleyenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 12 artarak, yüzde 54'e ulaştı. Türkiye'de ise bu oran dünya ortalamasının da üstünde seyrederek yüzde 57'ye çıktı."

Hatipoğlu, dünya genelinden araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 43'ünün yetenek açığının müşterilerine hizmet etme kabiliyetlerini olumsuz etkilediğine, yüzde 39'unun ise rekabetçiliklerini ve iş verimliliklerini olumsuz etkilediğine inandıklarını belirtti.

Hatipoğlu, "EMEA Bölgesi'ndeki işverenlere göre de yetenek açığı kurumlarına en fazla 'müşterilere hizmet etme kabiliyetlerini azaltma (yüzde 48)' ve 'rekabetçiliği ve iş verimliliğini azaltma (yüzde 42)' açısından olumsuz etkisi oluyor. Türkiye'den araştırmaya katılan işverenler arasında yetenek açığının bu alanlara olumsuz etkisi ise sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 39 olarak ifade ediliyor" diye konuştu.

Yetenek açığının dünya genelinde artış gösterse de işverenlere bu sorunu ele almak için farklı yöntemlere yönelip yönelemeyecekleri sorulduğunda yüzde 22'sinin "herhangi bir değişiklik yapmayacağını" belirttiklerini ifade eden Hatipoğlu, yetenek açığı ile karşı karşıya olan işverenlerin yüzde 13'ünün fırsatların olduğu yetenek havuzlarından işe alım yapmaya iki kat daha fazla yöneleceklerini aktardı.

Öte yandan, yetenek açığı için yeni yetenek havuzlarına yöneleceklerini söyleyen bu işverenlerden sadece yüzde 4'ünün, "genç ve kadın işgücünü" fırsat barındıran önemli yetenek havuzlarından ikisi olarak değerlendireceklerini söylediklerini belirten Hatipoğlu, "Dünyada, EMEA Bölgesi'nde ve Türkiye'de yetenek açığı ile mücadele ederken başvurulan öncelikli çözüm metotları nispeten benzerlik gösteriyor" dedi.

Türkiye'de ve dünyada 2013 yılında en fazla "Yetenek Açığı" bulunan 10 pozisyon şöyle:

Türkiye Dünya
1. Mühendis 1. Zanaatkar
2. Kalifiye işçi 2. Mühendis
3. Satış Temsilcisi 3. Satış Temsilcisi
4. Muhasebe ve Finans Personeli 4.Teknisyen
5. Pazarlama/Halkla İlişkiler/İletişim Personeli 5. Muhasebe ve Finans Personeli
6. Üretim Operatörü 6. Yönetici/İdareci
7. Makine işçisi 7. BT Personeli
8. Yönetici/İdareci 8. Şoför
9. Şoför 9. Yönetici Asistanı/Sekreter
10.Teknisyen 10. Kalifiye İşçi