Yatırımcının açık platformu: TEFAS

Avrupa'da 17 trilyon euro, dünyada ise 31 trilyon dolara ulaşan portföy büyüklüğü artık açık sistemlere kayıyor. Türkiye'de de TEFAS üyesi kuruluşlar yerli ve yabancı farklı kurumların fonlarını alıp satabiliyor

Yatırımcının açık platformu: TEFAS
Dünyada 31 trilyon dolarlık portföy büyüklüğüne yaklaşan menkul kıymet yatırım fonu sektörü satış kanallarında çeşitlilik yaşıyor. Her ne kadar dünyada fon dağıtım kanallarında bankalar önemli role sahip olsa da, teknolojinin etkisiyle hisse senedi ve diğer finansal araçlar gibi, fonlar da elektronik platformlar üzerinden alınıp satılmaya başlandı. Genellikle büyük banka ve diğer finansal kuruluşların sahip olduğu platformlar ikiye ayrılıyor. Kapalı mimari yapı denebilecek ilk yapıda finansal kurumların sadece kendi portföylerindeki fonlar alınıp satılıyor. Açık mimari yapıda ise farklı kurumların fonları işlem görüyor. Bu platformlarda genellikle fon yöneticisi fonlarının işlem görmesi için platforma aidat öderken, yatırımcılardan işlem başına komisyon alınıyor. Açık yapılı platformlarda yurtiçi ve yurtdışındaki fonlara işlem yapılabiliyor.

PLATFORMLARA TALEP VAR
Bağımsız finansal danışman, finansal planlayıcı ya da diğer yatırım danışmanlarının yoğun olduğu ülkelerde elektronik fon dağıtım platformları daha çok talep görüyor. Çoğu platformda yatırımcılar doğrudan işlem yapamazken, finansal danışman ve kurumlar aracılığıyla işlem yapabiliyor. Doğrudan bireysel yatırımcıların işlem yapabildiği platformlar da var dünyada. Yatırımcılar için eğitim ve bilgilendirme materyallerinin, geniş kapsamlı finansal raporların yer aldığı platformlar, kullanımı kolay çevrimiçi ve mobil teknolojiler geliştiriyor.

TEFAS YILBAŞINDA BAŞLADI

Türkiye'de de Takasbank yönetiminde kurulan Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) 9 Ocak 2015'te faaliyete geçti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle ve hizmete başlayan tüm yatırım fonlarına erişim imkânı sağlayan TEFAS sayesinde yatırımcılar, platform üyesi kuruluşlar aracılığıyla farklı kurumların kurduğu fonları alıp satabiliyor. Herhangi bir yatırım kuruluşunda veya portföy yönetim şirketinde hesabı olan yatırımcılar platformdan yararlanabiliyor. Platformda fon yöneticileri ücret öderken yatırımcılardan herhangi bir komisyon talep edilmiyor. Kurumlar mevcut takas ekranları ve Takasbank tarafından hazırlanan uygulamalar vasıtasıyla emir iletebiliyor.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ TEVFİK ERASLAN:

Mevduat dışında ilk tercih yatırım fonu
Yatırım fonları bireysel yatırımcıların mevduat dışı tercihlerinde tüm dünyada ilk akla gelen yatırım aracıdır. Bu yıl ocak ayında faaliyetine aktif olarak başlayan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunun (TEFAS) yatırımcıların tüm yurtiçi yatırım fonlarına erişmesine imkân tanıyarak yatırım fonlarının ülkemizde de bireysel yatırımcıların mevduat dışındaki ilk tercihi olmasına yönelik önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Artan iletişim ve bilgi edinme kolaylığı da yatırımcıların yatırım seçeneklerini artırma ve farklı alanlardaki fırsatları değerlendirme isteklerini harekete geçirmektedir. Yatırım fonları farklı finansal araçlar, farklı coğrafyalar ve farklı temalar ile yatırımcılara bu imkânı çok daha güvenli, ucuz ve kolay yolla sunmaktadır. Bu özellikleriyle yatırım fonlarının diğer finansal araçlardan çok daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla farklı ülkelerdeki hisse senetlerine, borçlanma araçlarına ve emtia piyasalarına yatırım yapan fonlar kurduk. Türkiye'deki tüm yatırımcılar, müşterisi oldukları banka ve aracı kurumlardan bu fonlara artık erişebiliyor. Yatırımcıların fon seçeneklerini artıran, daha iyi yönetilen ve güven veren fonları seçebilmelerine olanak tanıyan TEFAS sistemi, fon yönetiminde rekabetin artmasını sağlayacaktır. Artan rekabetin ürün çeşitliliği ve fonların performansı üzerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir. Artan fon çeşitliliği de yatırımcılar açısından bir anlamda zenginlik yaratırken fonlar arasından ihtiyaca uygun olanın seçilmesi konusunda gereken ilave bilginin doğru kanaldan alınması zaruretini de beraberinde getirecektir.

BOSPHORUS CAPİTAL GENEL MÜDÜRÜ MURAT SALAR:

TEFAS tasarrufta eksikleri gideriyor
Türk ekonomisinin uzun yıllardır tartışılan yapısal problemidir cari açık. Cari açığın çözümündeki önemli parametrelerden biri yurtiçindeki tasarrufların artışıdır. Bu yönde kamu otoritesi önemli bir adım atarak bireysel emeklilik sistemine önemli bir teşvik getirmiştir. Denilebilir ki, devlet üzerine düşeni yapmıştır. Bu teşviği etkin hale getirebilmek ise, sektör olarak getiri performanslarımızı artırarak daha şeffaf hale getirmemize bağlı. TEFAS bu konudaki eksiklikleri giderecek son derece kıymetli bir uygulamadır. TEFAS ile yatırımcı, fonlarının performanslarını kıyaslama ve analizler akabinde istediği fona yatırım imkânına kavuşmuştur. Bu yatırımı yaparken de yeni hesap açma vs gibi hiçbir ilave operasyonel zahmete katlanmayacaktır. TEFAS'ın, yeni bir dönemi başlatacak ehemmiyette uygulama olduğunu düşünmekteyim. Verimli bir biçimde yönetilen portföyler yatırımcıları tasarruf etme konusunda motive edecek, artan tasarruflar ise Türkiye'nin kronik cari açık sorununu bir nebze hafifletecektir.

Avrupa fon büyüklüğü 17 trilyon Euro
Yönetilen portföy büyüklüğü 17 trilyon euroya yaklaşan Avrupa'da, yatırım fonu satışlarında bankalar önemli yer tutuyor. Son yıllarda finansal sistemin gelişmesiyle birlikte alternatif dağıtım kanallarının payı da artmaya başladı. Avrupa'da finansal piyasaların yapısı ve yatırım tercihlerinin karakteristik özelliklerine göre farklı fon dağıtım yapılanmaları var. Yerli ve yabancı 2.000'e yakın fonun işlem gördüğü Cofunds, 1.300'e yakın fonun işlem gördüğü Old Mutual Wealth ve 1.000'e yakın fonun işlem gördüğü FundsNetwork İngiltere'deki önde gelen platformlar arasında.
BİZE ULAŞIN