TMSF: Bank Asya kararı hukuka uygun

Paralel medyanın BDDK'nın Bank Asya'ya yönelik kararıyla ilgili yürüttüğü algı operasyonu çöktü. TMSF, bankanın ilk çeyrek sonuçlarının asılsız, el koymanın hukuka uygun olduğuna karar verdi

TMSF: Bank Asya kararı hukuka uygun
Paralel yapının yayın organları tarafından yürütülen "Bank Asya'nın mali bünyesi sorunsuz; karar hukuka aykırı, BDDK kararı uygulamayacak" şeklindeki algı operasyonu çöktü. 17-25 Aralık sonrası batık kredileri yüzde 120 artarak 1.8 milyar TL'yi geçen Bank Asya'nın bu yılın ilk üç ayında kâr ettiği, sermaye yeterlilik rasyosunun yüksek olduğu yalanına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yanıt geldi. Fon, Bank Asya'nın ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. BDDK kararının denetim raporları ve ilgili uygulama, hukuk ve denetim birimlerinin görüşüne dayanılarak alındığını vurgulayan TMSF, şu konulara dikkat çekti.

KÂR DOĞRU DEĞİL: Bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun yüksek olduğu, 2015'in ilk 3 ayında kâr ettiği, öz kaynaklarının pozitif düzeyde olduğu, hakim ortaklarının banka kaynaklarını suiistimal ettiğine dair tespitin bulunmadığı, buna rağmen kararın hukuka aykırı olduğu açıklamaları gerçekleri gizlemeye, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yöneliktir.

KARAR KAÇINILMAZDI


MALİ BÜNYE BOZULDU: Karar, Bankalar Yasası'nın 71'inci maddesinde 5 ayrı bent halinde sayılan durumların varlığına bağlıdır. Bunlardan birinin tespiti durumunda bu yönde karar kaçınılmaz bir gerekliliktir. Buna göre, bir bankanın mali bünyesinin düzeltilemeyecek ölçüde bozulduğunun tespiti, mevduat ve diğer ödemelerini yapabilecek likidite imkânını kaybetmesi, özkaynaklarının negatif seviyeye düşmesi, ortak ya da yöneticilerinin banka kaynaklarını önemli miktarlara tekabül edecek düzeyde suiistimal etmesi söz konusu maddenin kapsamına giriyor.

HUKUKA AYKIRI DEĞİL: BDDK'nın kararı, mali bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerindeki sorunlar dolayısıyla alındı. Yasa'nın 71'inci maddesinin 'b' bendine dayalı olduğu hususu, bilinçli ya da bilinçsizce gözden kaçırılıyor. "Bankanın mali bünyesi sorunsuz, o halde karar hukuka aykırı" önermesinin hukuki normlarla uyumlu olmadığı bilinmeli.

HİSSELERİN MÜLKİYETİ: Banka hisselerinin mülkiyeti konusu bazı medya organlarınca çarpıtılıyor. BDDK tarafından hisselerin mülkiyetinin TMSF'ye devredilmesi anlamına gelecek bir uygulama, hukuk sisteminde mevcut değil. 71. Madde kapsamında iki karar verilebilir. İlki bankanın faaliyet izni kaldırılarak, Fon tarafından tasfiye süreci başlatılır. İkincisi ise faaliyet izni kaldırılır, 'temettü hariç ortaklık kararıyla yönetim ve denetim' Fon'a devredilir. Fon, işlem tesisine yetkili hale gelir. Bank Asya kararı ikincisidir.

BELGELERDE ŞAİBE VAR

Bank Asya'nın 30 hissedarı kendisini gizlerken, verilen belgelerin bazıları şaibeli çıktı. Banka'nın takipteki kredi oranı sektörün 10 katına ulaştı. Bundan sorumlu yönetici ve hissedarlarına yönelik de denetim başlıyor. El koymanın önemli nedenlerinden birini de, ortak ve yöneticilerinin, kaynakları suiistimal ettiği tespitleri oluşturuyor. BDDK, Borsa İstanbul'un açıklamasının Bank Asya hissesi alıp satanları kapsadığını, A Grubu hisseye sahip 185 imtiyazlı ortağı kapsamadığını ifade etti. Yetkililer alınan hisselerin Fon'a geçmediğine dikkat çekti.

BİZE ULAŞIN