Girişimlerin internet kullanımı arttı

TÜİK'in araştırmasına göre 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 92,5'e ulaştı - Girişimlerin yüzde 38,8'i sosyal medyayı kullanırken, web sayfasına sahip girişimlerin oranı yüzde 65,5 oldu

Girişimlerin internet kullanımı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmasına göre, 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı, bu yıl yüzde 92,5'e çıktı.

TÜİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2015 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl yüzde 89,9 olan 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlerin internete erişim oranı bu yıl yüzde 92,5 oldu. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre, internet erişim oranları 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 91,1; 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98; 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,5 olarak belirlendi. On ve daha fazla çalışanı olan girişimler için bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 94,4'ten yüzde 95,2'ye yükseldi.

Girişimlerin yüzde 38,8'i sosyal medyayı kullandı

Araştırma sonuçlarına göre geçen yıl yüzde 27,7 olan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin sosyal medya uygulamalarını kullanma oranı bu yıl yüzde 38,8'e çıktı. Sosyal ağlar, yüzde 85,7 ile girişimlerin en çok tercih ettiği uygulamalar oldu.

Web sayfasına sahip girişimlerin oranı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 56,6'dan yüzde 65,5'e yükseldi. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde web sayfasına sahiplik oranı yüzde 90,9 olurken, bunu yüzde 79,7 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 61,6 ile 10-49 çalışanı olan girişimler izledi.

Girişimlerin yüzde 92,4'ü genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin yüzde 92,4'ü internete erişimde genişbant bağlantı kullanırken, DSL bağlantı (ADSL, VDSL gibi) yüzde 88,1 ile internete erişimde en çok kullanılan genişbant türü oldu. Mobil genişbant bağlantıyı tercih edenlerin oranı yüzde 66,9 olarak kayıtlara geçti.

Araştırmaya göre 2014 yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı yüzde 81,4 oldu. Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanan girişimlerin yüzde 88,4'ü web sayfasından bilgi almak, yüzde 69,1'i form almak veya indirmek, yüzde 67,3'ü web üzerinden resmi formları doldurmak, yüzde 56,1'i KDV beyannamesi vermek, yüzde 58,9'u da Sosyal Güvenlik Kurumu beyanları vermek için interneti kullandı.

Online satış yapanların oranı yüzde 12,4

İnternet (web siteleri, online mağazalar) veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden mal ve hizmet siparişi alıp satan girişimlerin oranı 2014 yılında yüzde 12,4 oldu. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 20,4 iken 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,1 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 11,5 olarak kayıtlarda yer aldı.
BİZE ULAŞIN